Yaşam

Öğrenci affı asistanlara yaramıyor

Öğrenci Affı eğitim komisyonundan genişletilerek geçti. Ancak, komisyonun yaptığı yeni düzenleme asistanları içermiyor.

21 Ekim 2008 03:00

Öğrenci Affı eğitim komisyonundan da genişletilerek geçerken, Bakanlar Kurulu’ndan çıkan yasa taslağında konuya tam çözüm getirilmesine karşın, komisyonunda yapılan düzenleme asistanları sıkıntıya soktu. Bakanlar Kurulu, asistanlık hakkının başarısız olunan derslerden başarılı olunması halinde yararlanılabileceğine karar vermesine karşın, aynı madde komisyonda “mezun olmalı olarak değişti.

Öğrenci Affı Yasa Tasarısı eğitim komisyonundan da 1995 yılına kadar genişletilerek geçerken, yapılan bazı düzenlemeler asistanlara yaramadı. Milli Eğitim Komisyonu’na gönderilen öğrenci affı tasarısında akademik personelin yeniden yüksek öğretim kurumlarındaki görevlerine dönmesini sağlayan madde Bakanlar Kurulu’ndan “?lisansüstü, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik öğrenimlerini tamamlayamadıkları için yükseköğretim kurumlarındaki görevlerine son verilenler, dördüncü fıkrada tanınan haklardan yararlanarak başarılı olmaları halinde eski görevlerine veya dengi görevlere iade edilir; bunların para borçları hizmet borcuna dönüştürülür olarak geçti.

Komisyon kapsamı genişletti, asistanlara mezuniyet şartı getirdi

Milli Eğitim Komisyonu, 14 Ekim’de yapılan toplantısında öğrenci affının tarih kapsamını genişletmesine karşın, söz konusu maddede bazı düzenlemelere gitti. Söz konusu madde komisyonda, “Lisansüstü öğrenimlerini tamamlayamadıkları için yüksek öğretim kurumlarındaki görevlerine son verilenler bu madde uyarınca tanınan haklardan yararlanarak öğrenimlerini kendilerine tanınan süre içerisinde tamamlamaları kaydıyla mezuniyetlerini müteakip 30 gün içerisinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına başvurmaları halinde 2 ay içersinde adına öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumuna veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun uygun göreceği başka bir yüksek öğretim kurumuna araştırma görevlisi olarak atanırlar” olarak değişti.

Söz konusu değişiklik, araştırma görevlilerinin akademik görevlerine lisansüstü eğitimden mezun olduktan sonra devam etmesi ve doktora yapan araştırma görevlilerinin en az 3-4 yıl maaş almamaları anlamına geliyor.

Ayrıca kanunda lisans düzeyinde okuyup bu aftan yararlananlara başarısız oldukları dersler için 4 sınav ve devam hakkı verilirken, lisansüstü düzeyde hem daha zor hem de daha fazla sorumluluk gerektiren dersler için sadece 3 sınav hakkının verilmesi de mağduriyete sebep oluyor


ETİKETLER

eğitim