Gündem

Öcalan: Umutluyum, ama çözüm adımları atılmazsa süreç derin darbeyle sonuçlanır

Abdullah Öcalan ile görüşen HDP heyeti görüşmenin ayrıntılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı

23 Ekim 2014 15:52

Kobanê’nin çözümün anahtarı olduğunu vurgulayan Abdullah Öcalan, “Çözüm şansımız varken bu hamleyi yapmazsak, bölgemiz başka güçlerin girdabında telef olacak” dedi. Öcalan, “15 Ekim itibariyle yeni bir aşamaya geçtiğimizi ve süreçte başarılı bir pratik umudumun arttığını ifade etmek isterim. Çözüm adımları atılmadığı zaman içinden geçmekte olduğumuz sürecin derin bir darbeyle sonuçlanması kaçınılmaz olacak. Topyekün mahvolmamıza yol açacak dinamikleri tersine çevirecek olan şey net bir irade ve cesur siyasi hamlelerdir” ifadelerini kullandı.

İç güvenlik yasasına ilişkin konuşan Öcalan, “Toplumsal güvenliği ve düzeni cezai yaptırımlar ve anti-demokratik yaklaşımlarla düzenlemek daha büyük sorunlara zemin hazırlar. Taraflar olaylardan ders çıkarmalı, müzakere çabalarına hız vermeli ve birbirleriyle hukuklarını güvenli temele oturtmalıdır” dedi.

HDP heyeti ile görüşen Öcalan, 6-7 Ekim olaylarına ilişkin "Bu yaşanan olaylardan tarafların ders çıkartması, bu temelde demokratik çözümün hayatiyetinin öneminin kavranarak müzakere temelli çabalara hız vermesi ehemmiyet arz etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin 15 Ekim itibarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Öcalan, "Lazım olan, barışa ve demokrasiye güven, daha net bir irade ve cesur siyasi hamlelerdir. Henüz kendi yerelliğimizden yola çıkarak evrensel çözümlere ulaşma şansımız varken bu hamleyi yapmazsak, bölgemiz başka güçlerin, salt kendilerini merkez alan dayatmaların ve uygulamaların girdabında telef olacaktır" dedi.

Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşen HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan HDP heyeti görüşmenin ayrıntılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada görüşmenin 4 saat sürdüğü belirtilerek Öcalan'ın öncelikle 6-7 Ekim olaylarında yaşamlarını yitiren yurttaşlar için derin üzüntülerini belirterek, ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

 

'Taraflar ders çıkartmalı, müzakere temelli çabalara hız vermeli'

 

Açıklamada Öcalan'ın devamla, "Bugünden sonra bölgede demokratik siyasete, barışa ve çözüme inanan tüm yapı ve kurumların ciddi bir soruşturma ve yüzleşme sorumluluğuyla meseleye yaklaşmaları elzemdir. Bu yaşanan olaylardan tarafların ders çıkartması, bu temelde demokratik çözümün hayatiyetinin öneminin kavranarak müzakere temelli çabalara hız vermesi ehemmiyet arz etmektedir. Taraflara düşen görev birbirleriyle olan hukuklarını sağlam ve güvenli bir temele oturtmalarıdır. Bu yapılmadığı zaman içinden geçmekte olduğumuz sürecin derin bir darbeyle sonuçlanması kaçınılmaz olacaktır. Oysa bu topraklarda yaşayan bütün halklar ve inançlar için en önemli seçenek köklü bir demokrasi olmalıdır' dediği belirtildi.

 

'15 Ekim itibariyle yeni bir aşamaya geçtik'

 

Açıklamada Öcalan'ın süreç ile ilgili olarak ise "Çözüm süreci açısından gelmiş olduğumuz nokta bir kırılmaya maruz kalmıştır. Bunun en önemli sebebi; bu süreçlerde hükümetin benimle geliştirmeye çalıştığı ilişki biçimini bir araçsallaştırma mekaniğine oturtmaya çalışmasıdır. Bunun, çözmeye çalıştığımız meselenin ağırlığına denk bir yaklaşım olmadığı bütün gerçekliğiyle anlaşılmıştır. Gelinen nokta itibariyle bu yaklaşımın darlığı ve çözüme hizmet etmeyeceği taraflarca yeterince kavranmıştır. Türkiye'nin demokratik geleceğini ve bölgemizdeki kalıcı barışı yakından ilgilendiren süreçle ilgili 15 Ekim itibariyle yeni bir aşamaya geçtiğimizi ve süreçte başarılı bir pratik umudumun bu anlamda arttığını ifade etmek isterim. Yeniden dirilttiğimiz bu umudun zaman kaybetmeden pratik sonuçlar doğurması halklarımıza karşı olan tarihi görev ve sorumluluğumuzdur. Bu konuda tüm demokrasi ve barış yanlısı çevrelere de önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu temelde gerek Akil İnsanlar toplantısını, gerekse de İkinci Ankara Barış Konferansını ve bu platformlardan çıkan talepleri son derece önemli ve anlamlı buluyorum. Herkesin kavraması gereken gerçeklik şudur: Topyekün mahvolmamıza yol açacak dinamikleri tersine çevirerek sadece halklarımızı değil bütün bölgeyi ve insanlığı demokrasi güneşi altında toplamak bizim kendi ellerimizdedir. Burada lazım olan; barışa ve demokrasiye güven, daha net bir irade ve cesur siyasi hamlelerdir. Henüz kendi yerelliğimizden yola çıkarak evrensel çözümlere ulaşma şansımız varken bu hamleyi yapmazsak, bölgemiz başka güçlerin, salt kendilerini merkez alan dayatmaların ve uygulamaların girdabında telef olacaktır. Bu toprakların insanları olarak kendi çözümümüzden ayrılmamak hepimizin tarihsel borcudur. Hakiki yurtseverlik de, gerçek bir demokrasi de ancak kendimiz gerçekleştirirsek onurlu ve kalıcıdır" ifadelerini kullandığı belirtildi.

 

'Kobanê gerçekliği bütün sorunların çözüm anahtarı olma vasfını taşımaktadır'

 

Öcalan'ın Kobanê direnişi ile ilgili olarak, "Bu bağlamda anlatmaya çalıştığım gerçeklik bütün boyutlarıyla Kobanê direnişinde kendini göstermiştir. 21. yüzyılın bütün çelişki, çatışma ve imkânlarını bağrında barındıran Kobanê gerçekliği bütün sorunların çözüm anahtarı olma vasfını taşımaktadır. Oradaki cesur ve destansı direniş ve bu direnişe sahip çıkan bütün halklarımız tam da bu bilinç ve onurla hareket etmişlerdir. Necat Suphi Ağırnaslı şahsında bu iradeye can veren bütün şehitlerimizi ve ailelerini selamlıyorum. Necat Suphi yoldaşımızın şahsında ortaya çıkan şey, bütün halklarımızın ortak geleceğine olan inanç ve sadakatimizdir" dediği belirtildi.

 

'Süreci sabote etmek isteyen güçler fırsat kollamakta'

 

Açıklamada Öcalan'ın devamla, "Unutulmamalıdır ki; Ortadoğu'nun demokratik geleceği bu anlayış ve ruhun korunmasıyla mümkündür. Tüm bu gerçekler ışığında yürüttüğümüz çalışmaları ve bölgemizin barışını zora sokacak söylem ve tutumlar yerine yapıcı katkıların sağlanması tarihi bir zorunluluktur. Bu dönemde süreci sabote etmek isteyen güçler, Bingöl örneğinde de görüldüğü gibi süreci çatışmaya evirmek için fırsat kollamaktadır. Bu tarz provokasyonlara karşı sadece dikkatli olmak yetmez, önleyici tedbir ve mekanizmaların da süratle geliştirilmesi gerekmektedir. Toplumsal güvenlik ve düzeni cezai yaptırımlar ve anti demokratik yaklaşımlarla düzenlemeye çalışmak daha büyük sorunlara zemin hazırlar. Yapılması gereken; bu sorunların kaynağına inerek büyük bir özgüven ve cesaretle daha demokratik ve çözücü politikalar geliştirmektir. Bu anlamda bütün kurumlarımıza ve yapılarımıza da düşen en temel sorumluluk toplumsal barışın demokratik inşasına yoğunlaşmaktır. Bir kez daha Kobanê'deki insanlık onuru direnişine ve bütün dünya ülkelerinde dayanışma gösteren halklara özel selamlarımı iletiyorum. Cezaevlerindeki tüm tutsaklara, barış annelerine, kardeş siyasal yapılarla demokratik çevrelere selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.