Politika

NYT: Önümüzdeki bir kaç ay çok önemli

ABD'nin New York Times gazetesi, Türkiye için önümüzdeki bir kaç ayın çok önemli olduğunu yazdı

25 Mart 2012 16:26

New York Times gazetesi, “Türkiye’nin Meydan Okumaları” başlığını taşıyan başyazısında, kargaşa içinde bir bölgede Türkiye’nin sık sık bir “başarı öyküsü” olarak zikredildiğini belirterek “Ne var ki Türkiye’nin demokrasisi, farklı ve kutuplaşmış bir halkın haklarını ve özgürlüklerini garanti etmekten hala uzak. Bu zayıflıklar, yeni bir anayasa ile başlayarak düzeltilmelidir. Önümüzdeki birkaç ay hayati olacak” görüşünü öne sürdü.

Kargaşa içinde bir bölgede Türkiye'nin sık sık bir “başarı öyküsü” olarak zikredilse de, demokrasisinin, halkın haklarını ve özgürlüklerini garanti etmekten hala uzak olduğu savunularak, bu zayıflıkların giderilmesi için yeni bir Anayasa’nın şeffaf bir süreçle hazırlanması istendi. New York Times gazetesi, önümüzdeki birkaç ayın “hayati” olacağını öne sürdüğü Türkiye ile ilgili başyazısında “Sayın Erdoğan, meşru bir biçimde Ortadoğu’da bir liderlik rolü iddia edebilir. Ancak kendi demokrasisini güçlendirirse kredibilitesi artar” diye yazdı.

New York Times gazetesi, “Türkiye’nin Meydan Okumaları” başlığını kullandığı başyazısında Avrupa’daki birçok ülkeyi aşan büyüme oranları ile Türkiye’nin sık sık kargaşa içinde bir bölgede “bir başarı öyküsü” olarak zikredildiğini belirtti.

Buna karşın, gazete “Ne var ki Türkiye’nin demokrasisi, farklı ve kutuplaşmış bir halkın haklarını ve özgürlüklerini garanti etmekten hala uzak. Bu zayıflıklar, yeni bir anayasa ile başlayarak düzeltilmelidir. Önümüzdeki birkaç ay hayati olacak” diye yazdı.


“Erdoğan ve partisi övgüyü hak ediyor"


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dokuz yıldır görevde olduğuna dikkat çekilerek “Kendisinin ve kökleri İslam’da olan partisinin, darbe eğilimli ordunun gücünü azalttığı ve bir zamanlar görmezlikten gelinen veya karşı çıkılan gruplara yönelik hoşgörüyü teşvik ettiği için övgüyü hak ettiği” belirtilen başyazısında şu görüşler de dile getirildi: “Ancak bireysel haklarından çok devletin güvenliğine önem veren 1982 askeri Anayasa’sı hala değiştirilmedi. Hükümet hala Kürt ayrılıkçılarıyla savaşıyor. Yargı sistemi, resmen suçlanmadan süresiz tutukluluğa olanak tanıyor. Ve halkın ortalama eğitim düzeyi, sadece 6.5 yıl.”


“Yeni anayasa, vatandaşlığı yeniden tanımlamalı"


NYT, Türk parlamentosunun bir süre önce yeni bir anayasanın hazırlanması amacıyla bir komisyon oluşturduğunu ve Haziran ayında bir taslağın sunulması beklendiğini belirttikten sonra “Komisyon, şeffaf bir süreç izlemeli, Atatürk milliyetçiliğine dayalı eski otoriter belgeyi atmalı ve yeniden başlamalı” diye yazdı. Başyazıda şu değerlendirmede bulunuldu: “Yeni Anayasa, sivillerin ordu üzerindeki kontrolünü teyit etmeli; bireysel hakları ile ifade, din ve basın özgürlüğünü korumalı. Aynı zamanda vatandaşlık, sadece Türkler değil, baskı altında olmamaları için Kürtleri ve diğer etnik grupları dahil ederek yeniden tanımlanmalı. Mevcut anayasa, vatandaşı ‘Türk’ gibi tanımlıyor.


“Hükümet, terörü fazla geniş biçimde tanımlıyor"


ABD’li gazete, yeni bir Anayasa’dan başka ele alınması gereken pek çok konunun olduğunu da savunduğu başyazısında “Türkler, dinin toplumdaki rolü konusunda hala keskin biçimde bölünmüş durumda. Eğitim sisteminin birçok kusurları var. Sayın Erdoğan’ın yargı reformları, yeterli değil. Hükümet, terörü fazla geniş biçimde tanımlıyor ve fazla sık sık Kürtleri ve diğer eleştirenleri gözaltına almak ve tutuklamak için bahane olarak kullanıyor” savlarını da ön sürdü. Başyazı, “Sayın Erdoğan, meşru biçimde Ortadoğu’da bir liderlik rolü iddia edebilir. Ancak kendi demokrasini güçlendirirse kredibilitesi artar” ifadeleriyle son buldu.