Çevre

Nükleerde teklif günü protestolarla geçti

Nükleer santral ihalesinde üstlenici firmaların tekliflerinin beklendiği gün boyunca yurdun çeşitli bölgeleri "nükleer enerji karşıtı" eylemlere sahne oldu.

24 Eylül 2008 03:00

Nükleer santral ihalesinde üstlenici firmaların tekliflerinin beklendiği gün boyunca yurdun çeşitli bölgeleri "nükleer enerji karşıtı" eylemlere sahne oldu.

'AKP kamuoyunu yanıltıyor'

Nükleer santral ihalesine saatler kala eylem yapan Nükleer Karşıtı Platform üyeleri, ihalenin iptal edilmesini isterken, ülkenin hiçbir yerinde nükleer santral kurulmasına izin vermeyeceklerini açıkladılar.

Nükleer Karşıtı Platform üyeleri, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Yüksel Caddesi'nde toplanmaya başladı. İhale öncesi Platform adına TMMOB Çevre Mühendisleri Odası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Hükümetin nükleer santrallerin taşıdığı riskleri ve bu santrallerin nükleer atık meselesini göz ardı eden bir tutum içerisinde olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Çevrecilerin Daniskası Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümetinin Enerji Bakanı Hilmi Güler nükleer enerji ve nükleer santral konusunda, kamuoyunu yanıltmaya devam etmektedir" denildi.

'Enerji tekelleri Türkiye'yi yeni pazar olarak görüyor'

Açıklamada, uluslararası nükleer santral tekellerinin Türkiye'yi yeni bir pazar olarak gördüklerine dikkat çekilerek, AKP hükümetinin bu arayışa çanak tuttuğu iddia edildi. Yanmış enerji politikaları ile doğan sorunların yanlış yatırımlarla çözülmeye çalıştığı savunulan açıklamada, "Nükleer enerji üretim teknolojisi, riskleri ve atık sorunu başta olmak üzere pek çok bilimsel çalışma ve yaşanan deneyimlerin ardından ülkelerin enerji projeksiyon ve planlarından bir bir çıkarılmaktadır. Günümüzde ne Türkiye'de ne de dünyanın herhangi bir yerinde nükleer enerji yatırımları planlamak ve uygulamak ne akılla ne de bilimle açıklanabilecek bir durum değildir. Nükleer atıkla, radyoaktif sızıntılara ve sorun yok diyerek radyasyonlu çay içen bakanlara halkın sağlığını hiçe sayan yöneticilere, geleceğimizi yok etmek isteyen sermaye gruplarına karşı bugün burada gerçekleştirilecek olan nükleer santral ihalesinin iptal edilmesini istiyoruz. Ne Akkuyu'da, ne Sinop'ta ne de memleketimizin her hangi bir yerinde nükleer santral yapılmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha hükümete hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP'den soru önergesi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, nükleer santral ihale şartnamelerinde, atık yönetiminin yer alıp almadığını öğrenmek istedi. Özbolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, dünyada nükleer santralların yüksek enerji üretiminden faydalanılırken, ortaya çıkan atıkların saklanması, insan sağlığı ve çevreye vereceği zararlara ilişkin kaygıları giderecek herhangi bir çözümün bulunamadığını belirtti.

Nükleer santralların yapılması planlanan Sinop ile Mersin-Akkuyu'yla ilgili yer seçimine ilişkin davaların henüz tamamlanmadığını bildiren Özbolat, "İhale şartnamesi atık yönetimini içeriyor mu? Atıkların saklanmasıyla ilgili bir yer belirlendi mi?" diye sordu.
Özbolat, atıkların depolanacağı alanın seçimi yapılırken yer altı (500-900 metre derinliğindeki) sularının dikkate alınıp alınmadığını da öğrenmek istedi. CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ise İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevaplandırmasını istediği önergede, İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla park alanı için TOKİ tarafından imar planı hazırlatıldığını ileri sürerek, TOKİ'nin herhangi bir başvurusu bulunup bulunmadığını sordu.

Bakanlık önünde protesto

Nükleer Karşıtı Platform üyesi bir grup, Akkuyu nükleer santral ihalesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde protesto etti.

Bakanlık binası önünde toplanan grup üyeleri, "Susma haykır, nükleere hayır", "nükleer ihale durdurulacak", "Nükleere inat yaşasın hayat" sloganları attı. Bir eylemci de elindeki mızrak ve üzerinde "Hiroşima'dan bu yana nükleere gıcığım" yazılı kalkan ile dikkat çekti.

Eylem sırasında gaz maskeleri takan grup üyeleri, ellerindeki zilleri çalarak nükleer tehlikeye işaret etti. Yapılan basın açıklamasında, nükleer enerjinin çevre ve halk sağlığını tehdit edeceği belirtilerek, dünyanın hiçbir bölgesinde nükleer atıkların saklanması ve imhası için lisanslı bir depolama alanı bulunmadığı kaydedildi.

Doğada binlerce yıl kalan radyoaktif maddelerin insanlarda bazı kanserlere ve genetik bozukluklara yol açtığına işaret edilen açıklamada, "hükümetin bilimden, yaşamdan, halktan değil, siyasi ve ekonomik çıkar gruplarından yana tercihte bulunduğu" öne sürüldü.
Açıklamada, Akkuyu nükleer santral ihalesinin iptal edilmesi istendi.

Nükleer karşıtı platform üyeleri, oturma eylemi yaparken, ihaleye katılan 6 firmadan 5'inin teşekkür zarfı vererek çekildiği haberini sevinçle karşıladı ve halay çekip, türküler söyleyerek kutladı.

Bu arada oturma eylemi sırasında bazı bakanlık çalışanlarının protestoculara tepki göstermesi üzerine tartışma yaşandı.

İstanbul'da da protesto edildi

Yeşiller Partisi ve Çevre Hukuku Derneği üyesi bir grup, Akkuyu'da nükleer santral kurup işletmekle görevli Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş'ye (TETAŞ), ihalenin iptali için dilekçe gönderdi.

Beyoğlu'ndaki Galatasaray Postanesi önünde toplanan gruptan "Yeşiller Partisi Eşbaşkanı" sıfatıyla Ümit Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Akkuyu'da kurulacak nükleer santral için bugünden itibaren dava sürecini başlattıklarını söyledi.

İlk adım olarak ihalenin iptali için dilekçe gönderdiklerini anlatan Şahin, iptal istemlerinin gerekçesinin işlemde "kamu yararı bulunmaması" olduğunu bildirdi.
Akkuyu için santral izninin 1976'da alınması dolayısıyla süresinin geçtiğini ifade eden Şahin, dilekçeye cevap gelmemesi halinde dava açma haklarının doğduğunu ve bu durumda Danıştaya başvuracaklarını belirtti.

Çevre Hukuku Derneği Başkanı Hasan Sever'in de katıldığı basın açıklamasında "Nükleersiz Türkiye", "Nükleer Enerji=Ölüm" yazılı pankartlar açıldı.
Şahin'in açıklaması sırasında, sözkonusu dilekçe 2 dernek üyesince Galatasaray Postanesi'nden TETAŞ'a gönderildi.

Sinop'ta tiyatrolu eylem

Sinop Nükleer Karşıtı Platform'un (NKP) düzenlediği ve bazı sivil toplam kuruluşlarının destek verdiği eylem, Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Nükleer santral karşıtı çeşitli sloganların atıldığı ve pankartların açıldığı eylemde katılımcılara seslenen KESK Dönem Sözcüsü ve Sinop NKP Yönetim Kurulu üyesi Kayhan Konukçu, Türkiye'nin tehlikeli bir maceraya sürüklendiğini öne sürdü.

Konukçu, 70'li yıllarda yükselen petrol fiyatlarının da etkisiyle çeşitli ülkelerin yöneldiği nükleer enerjinin bir tuzak olduğunu ve bu tuzağa Türkiye'nin de düşürülmeye çalışıldığını iddia etti.
Eylemde konuşmaların ardından nükleer enerjinin zararlarının anlatıldığı bir tiyatro gösterisi sergilendi.

'Enerji yönetimi yeniden düzenlensin'

ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Türkiye'nin nükleer santralden vazgeçmesi ve enerji yönetimini yeniden düzenlemesi gerektiğini belirtti.
Uras, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin-Akkuyu'da kurulması planlanan Türkiye'nin ilk nükleer santral inşaatı ve işletimi için açılan ihaleye tepki gösterdi.

Kurulacak nükleer santralin, Türkiye'nin enerji sorununu çözemeyeceğini, konunun uzmanları, birçok bilim insanı ve değişik meslek odalarının her fırsatta dile getirdiğini savunan Uras, "Üstelik dünyadaki birçok gelişmiş ülke, ardı ardına nükleer enerjiden uzaklaşıyor. Ancak, AKP Hükümetinin nükleer santral yapımına ilişkin ısrarı, dünyadaki tartışmaları, gelişmeleri ve yaşanan olumsuzlukları dikkate almaksızın sürüyor" dedi.

Ufuk Uras, enerji alanındaki ihtiyaçların karşılanmasının, Türkiye'nin mevcut enerji gücünün doğru değerlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yapılandırılmasıyla mümkün olacağını savunarak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Pahalı ve canlı yaşamı için yüksek riski olan nükleer santraller yerine ucuz, doğayı koruyan, yerel kaynaklarımızdan daha fazla yararlanan, enerjiyi daha verimli ve etkin kullanan, insan odaklı düşünen enerji politikaları geliştirilmelidir. Nükleer kaza riskleri, yüksek radyoaktivite yayan nükleer atıklar ve bunların güvenli bir şekilde saklanmasının getirdiği masraflar göz önünde tutulursa, nükleer enerjinin getirişinin hiç de ekonomik olmadığı görülecektir. Enerji ihtiyacımızın karşılanması için nükleer santrallere muhtaç değiliz. Nükleer santralden vazgeçin, enerji yönetimini yeniden düzenleyin."

İlgili haberler:

'Nükleer’e hayır' eylemi olaylı geçti
Nükleer'e sanatçı tepkisi
'Yeşiller'den nükleer karşıtı eylem
Greenpeace Sabancı'nın nükleer santraline karşı!

ETİKETLER

haber