Gündem

Nirengi Derneği'nden çocuk istismarına karşı ‘‘Çok Geç Olmadan’’ projesi

"Her üç çocuktan birisinin istismara uğruyor"

11 Şubat 2019 07:44

Türkiye’de gittikçe yaygınlaşan çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı ve flört şiddeti sorunu “buzdağı formu”na benzetiliyor. Fark edilen, kamuoyuna yansıyan, adli makamlara gelen vakalar sadece buzdağının görünen kısmını oluştururken, buzdağının altındaki durum bilinmezliğini koruyor. Nirengi Derneği’nce ergen istismarı, akran zorbalığı ve flört şiddetinin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla ‘‘Çok Geç Olmadan’’ projesi yürütülüyor.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, Nirengi Derneği tarafından yürütülen “Çok Geç Olmadan” projesi” kapsamında ergen istismarı, akran zorbalığı ve flört şiddeti konularını ele alan paydaş analizi ve politika raporu yayımlandı. Proje çerçevesinde hazırlanan rapordan bazı veriler şöyle: 

-Ülkemizde her üç çocuktan birisinin istismara uğradığı gerçeği ile yaşıyoruz.

-Cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 10-15’i adli makamlara ulaşabiliyor.

-Çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddeti toplumsal bir sorundur.

-Hiçbir sektör ya da kurumun tek başına çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddetini önleme konusunda kaynakları, yetki ve otoritesi yeterli olmaz. Konu; ilgili kurum ve kuruluşların rol ve sorumlulukları, Çocuk Koruma Kanunu’nda (ÇKK) ayrıntılı şekilde belirtilmekle birlikte, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon alanındaki boşluk, vakaların çocuğun yüksek yararına, bütüncül şekilde ele alınmasını, kaliteli ve hesap verilebilir bir hizmet sunulmasını engelliyor.

-Çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddeti ülkemizde yaygın, ciddiye alınması gereken, ama önlenebilir toplumsal bir sorundur. Bu konuda herkesin yapabileceği birtakım aktiviteler olmakla beraber kamu kurum ve kuruluşları bağlamında atılması gereken çok önemli adımlar bulunmaktadır. Bu adımların atılmasında karar vericilerin ve kamu görevlilerinin görevi ve sorumluluğu bulunurken, STK’ler, üniversiteler, fon sağlayan vb. kuruluşların da somut ve ülkemize uyarlanabilir öneriler ile karar vericileri desteklemesi önemlidir. Vatandaşların ve ailelerin de çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddeti konusunda öncelikle kendi tutum davranışlarının sonuçlarının farkında olması önemlidir. Ek olarak, vatandaşların, çocuk-ergen istismarı, akran zorbalığı, flört şiddeti konusunda karar vericilerin ve kamu görevlilerinin adım atmasını talep etmek ve izlemek hakkı ve sorumluluğu bulunmaktadır.”