Ekonomi

Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu mayısta 327 milyar dolar açık verdi

16 Temmuz 2021 12:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olan net UYP ise 2021 mayısta -327 milyar dolar açık verdi. Net UYP 2020 yıl sonunda  -413 milyar dolardı. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları artarken, yükümlülükleri ise azaldı. 

TCMB verilerine göre; Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,5 artışla, 255 milyar dolar olurken, yurt dışına olan yükümlülükleri ise yüzde 10,8 azalarak, 582 milyar dolar olarak kaydedildi.

Varlıklar alt kalemde incelendiğinde; rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında azalışla 92,0 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 16,2 oranında artışla 107,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 27,3 oranında artışla 53,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Alt kalemde yükümlülükler incelendiğinde ise; doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 33,0 oranında azalışla 147,7 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 109.3 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,1 oranında azalarak109,3 milyar  dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,7 oranında azalarak, 21,4 milyar  dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS (devlet iç borçlanma senedi) stoku yüzde 12,4 oranında azalarak 7,5 milyar dolara indi.

Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 0,6 artışla 46,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artarak 324,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre ise yüzde 5,0 oranında artarak 35,0 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 1,0 oranında azalarak 15,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bankaların toplam kredi stoku ise yüzde 2,1 oranında artarak 65,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,6 oranında artarak 100,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Nedir?

Bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve aylık olarak yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye'nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye'nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.