Yaşam

Mülkiyeliler Birliği: Yıkım değil, yeniden yapılandırma

Mülkiyeliler Birliği, eleştiriler üzerine yeniden yapılandırmayla ilgili açıklama yaptı.

29 Aralık 2009 02:00

T24 Mülkiyeliler Birliği, binalarının yıkılarak yeniden yapılandırılması amacının başta geçn kuşaklar olmak üzere tüm Mülkiyeliler açısından yeniden bir sosyal, kültürel, sanatsal üretim merkezi haline getirilmesi olduğunu açıkladı. 

 Mülkiyeliler Birliği binasının 'yeniden yapılandırma' gerekçesiyle yıkımına başlanması üzerine ortaya atılan 'Ankara'nın devrimci tarihi yok edilecek' eleştirileri nedeniyle Birlik tarafından açıklama yapıldı.  Açıklamada söz konusu duruma ilişkin merak edilen sorulara ve yanıtlarına yer ver verildi.  Açıklamanın tam metni şöyle:

  1. Mülkiyeliler Birliği binaları yıkılarak ticaret ve alışveriş merkezi mi kurulmaktadır?

 

Hayır. Mülkiyeliler Birliği, büyük ölçüde üyelerimizin haklı olarak şikayetçi olduğu Lokanta halini almış yapısından kurtulmakta gerçek anlamda bir sosyal-kültürel merkeze dönüşmektedir. Yeniden yapılandırılacak Mülkiyeliler Birliği binalarında konferans, tiyatro ve sergi salonu, Mülkiye müzesi, kütüphane ve okuma salonu, çok amaçlı salonlar ve yönetim büroları yer alacaktır. Amaç Mülkiyeliler Birliği’ni başta genç kuşaklar olmak üzere tüm Mülkiyeliler açısından yeniden bir sosyal, kültürel, sanatsal üretim merkezi haline getirmektir.

  1. Mevcut yapıda bu ihtiyaçlar karşılanabilmekte midir? Tuzcuoğlu Kütüphanesi ve konferans salonuna ne oldu?

Hayır. Mevcut yapıda bu ihtiyaçlar karşılanamamaktadır. Mevcut yapının 3 katı kafe ve restoran olarak kullanılmaktadır. Tuzcuoğlu Kütüphanesi ve Konferans Salonu 1992-94 yılları arasında görev yapan Mülkiyeliler Birliği Yönetimi tarafından Vakıf Senedinin 9. maddesine aykırı olarak kapatılmıştır.

  1. Bahçe ortadan kalkıyor mu? Ağaçlarımız kesilecek mi?

Hayır. Mevcut durumda bahçe alanımız 648 m2 iken yeni yapılacak sitede bu alan 682 m2’ye çıkmaktadır. Buna, Selanik Cad. cephesinde yer alan binanın 2. katında yapılacak terasın 125 m2’lik açık alanı, Konur Sokak cephesinde yer alan binanın 5. katında yapılacak terasın 170 m2’lik açık alanı ve 2. katındaki terasın 62 m2’lik açık alanı dahil değildir. Mevcut ağaçların korunmasına da azami özen gösterilecek olup, site inşaatı sona erdikten sonra, ağaç sayı ve çeşitliliğini artıracak şekilde peyzaj çalışması yapılacaktır.

  1. Yapılan bir yıkım mıdır?

Yapılan bir yıkım değil, yeniden yapılanmadır. Mülkiyeliler Birliği binaları topluluğumuza yakışır, çağdaş ve yenilikçi bir içerikle yeniden yapılandırılmaktadır. Yeniden yapılandırılma, Yeni Sahne’nin yıkılması, yerine MacDonalds yapılması ile kıyaslanamaz. Yeni binalarda demokrat duruşu, özgün sesi ve söylemiyle yine Mülkiyeliler Birliği olacaktır. Ve aynı değerleri paylaşan Mülkiye dostlarına bu binalar hep açık olacaktır.

  1. Mülkiye Sitesi’nin kurulmasının arkasında Genel Kurul iradesi var mıdır?

Evet. Mülkiye Sitesi’nin kurulmasının arkasında 2 ayrı Genel Kurul iradesi vardır. Birincisi 1971 yılında gerçekleştirilen ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nı kurarak mal varlığını Vakfa devreden ve Mülkiye Sitesini kurma görevini Mülkiyeliler Birliği Vakfı’na veren Genel Kurul iradesi ki, bu irade hiçbir Genel Kurul ve devam eden hukuki süreçlerle ortadan kaldırılmamıştır. İkincisi ise 2008 yılında yapılan ve bir yanda “öz kaynaklarımızla restorasyon” fikrini seçim bildirgesine yerleştirerek yönetime talip olan, diğer yanda “yeniden yapılanma” fikrini seçim bildirgesiyle savunan gruplar arasında ikincisini tercih eden Genel Kurul iradesi.

  1. Mülkiyet devri ya da malvarlığımızda azalma olacak mıdır?

Hayır. Vakfın kuruluş malvarlığında mülkiyet devri yapılamayacağı çok açıktır ve yapılan sözleşme, ticari alanların işletme hakkının yalnızca 15 yıl boyunca devrini içermektedir. Sözleşme ve eki şartname web sitemizde mevcuttur. İnşaat Mühendisleri Odası’na yaptırılan fizibilite raporuna göre malvarlığımızda azalma olmadığı gibi tam tersine malvarlığımızın toplam değeri 8.380.000 TL’den 13.852.000 TL’ye çıkmakta olup,net artış % 60’dır.

  1. Gelirlerimiz azalıyor mu?

Hayır. Mevcut durumda işletme, Cafe M ve İmge yıllık kira gelirleri 492.000 TL’dir. Yapılan sözleşme gereği elde edilecek gelirler ise yıllık 540.000 TL’ye çıkacaktır. Ayrıca kira artışları her yıl tefe-tüfe oranında, 3 yılda bir de tefe-tüfe+ % 20 oranında artırılarak kira gelirlerimiz enflasyona karşı da korunacaktır.

  1. Üyeler bu süreçte neden bilgilendirilmemiştir?

Bu sürecin her bir aşamasında üyelere bilgilendirme amaçlı iletiler gönderilmiştir. Toplam ileti sayısı 8’dir. Bunlara web sitesi üzerinden ulaşmak mümkündür. Ayrıca 3 genel üye toplantısı yapılmıştır.

  1. Üyelerin restoran hizmetleri dışında kalan sosyal alanları nelerdir? Yeni yapıda kaç m2’ye çıkmaktadır.

Üyelerin yararlandığı sosyal alan mevcut durumda yalnızca 35 m2’lik okuma salonudur. Bunun dışında bir sosyal-kültürel alan mevcut değildir. Yeni yapıda üyelerin sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılacak alan kütüphane, tiyatro, sergi, çok amaçlı salonların toplamı 817 m2’dir. Yönetim için ayrılan alan 100 m2’den 265 m2’ye çıkmaktadır.

10.Olası inşaat maliyet artışı MB’ni etkileyecek midir?

Hayır. Başlangıçta öngörülen 3300 m2’lik toplam inşaat alanı otopark zorunluluğu nedeni ile yaklaşık 400 m2 arttığı halde MB’nin ne gelirlerinde bir azalma ne de süre uzatımı sözkonusu olmamıştır. Bundan sonra da yapılacak inşaat maliyetinde öngörülemeyen bir artışın gerçekleşmesi MB’ni hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

11.Kazan A.Ş.’nin bilançoları gizlenmekte, karları düşük gösterilmekte midir?

Böyle bir iddia MB’nin kurumsal kişiliğine hakaret ve yöneticilerine iftira niteliğindedir. Kazan A.Ş.’nin bilançoları 6 ayda bir web sitesinde yayınlanmaktadır. Tüm üyelerin bu bilançoları inceleme ve bilgilenme olanakları vardır.

12.Binaların yapı sürecinde faaliyetler durdurulacak mıdır? Üyelerin mekansal ihtiyaçları çözümlenmiş midir?

Hayır. Faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Mekansal ihtiyaçlarımızın çözümü konusunda her türlü önlem alınmıştır. Restoran-Cafe hizmetleri, oyun salonu, okuma salonu ve yönetim bürolarının mekansal devamlılığı sağlanmıştır.

13.Yeniden yapılanmaya karşı çıkanların hedefi nedir?

         28.04.2007 DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

TURGAY ERPUL  :  Ben de ilkesel olarak bu binaların artık                          ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmediğini ve projelendirme süreci doğru yönetilirse, çok iyi bir proje yarışma sonucu elde edilebilirse işin finansman kısmının çok kolay çözülebileceğini düşünüyorum.

Şimdi bir kere ilke olarak bir takım firmalar talip olabilir. Gelen catering firması, çok da büyük çaplı bir firma değil. Biz bir tane yemek firmasına zaten bütün projelerimizi yaptıramayız, bu ilkesel olarak da çok yanlış. Bir kere önemli olan bu projelendirme sürecini nasıl yöneteceğiz? Mimarlar Odası ile işbirliği kabul edilebilir, doğrudur. Orada endişeleri olan arkadaşlar, ileride bu kuşkusuz tartışılacaktır, ama Yiğit Gülöksüz gibi çok güvenilir bir ismin bu projenin başında olması, bizim projelendirme sürecimizin doğru yönetileceği ve ortaya çıkacak projenin bizim isteklerimize, arzularımıza, ruhumuza uygun olacağını varsayıyoruz.

Eğer bu işi firmalara yaptıracaksam, bir kere mimari proje firmalarına projemi yaptırırım, sonra da giderek ihale edip inşaat firmasını seçerim.

Projenin bütünlüğünü tamamlaması açısından -2, -3’üncü katları otopark kullanılabilecek hale getirmek bize kesinlikle ekonomik bir katkı sağlayacak ama bahçenin şu anki mevcut halini ne kadar değiştirecek?

 

HAKAN KIRKLAR    : Burada ticari dükkanların, mağazaların olmasının benim kişisel olarak hoş olacağını düşünmüyorum. Burada ticari işletme olarak sadece lokantamızın, bahçemizin, Altan Bey’in söylediği gibi bağlı veya bağımsız bir birim olarak bir kafenin, eğer proje gereğince aşağıya girilecekse küçük bir sinema salonunun olması gerektiğini, bizim de Amerikan filmleri dışında filmler izlememizi sağlayacak, tiyatro vesaire etkinlikleri gerçekleştirecek bir sinema belki olabilir.

 

Bu toplantı sonunda, binaların yıkılıp yerine yenisinin yapılması ve bunun Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi için, Mimarlar Odası ile görüşmeler yapmak üzere bir komite oluşturulmuştur. Komite şu isimlerden oluşmaktadır.

 

Yiğit Gülöksüz

Ali Çolak

Hakan Kırklar

Kamil Karatepe

Mustafa Durmuş

Av. Necati Yılmaz

 

06.10.2007 DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

CEVAT GERAY (OTURUM BAŞKANI):  Efendim, hakikaten bu hayalimizde yaşayan bir girişimdi. Bizim yönetim kurulu döneminde de Turgay Kardeşimiz hatırlayacak, hazır bir de Vedat Dalokay Projesi vardı ama o günlerde, o yıllarda bu kadar uzun bir çalışmayı gerektirecek olan bir şeyi göze alacak bir yönetim kurulunun olması gerekirdi. Şimdi de aşağı yukarı bunun süresi yaklaşık en az 4 yıldır. Bilmiyorum ne kadar hesapladınız ama kaba taslak 4, 5 yıl içinde biter. Yönetim Kurulunun sürekliliği de ortaya çıkıyor.

Bir de bu konuya sahip çıkacak insanların yönetimde yeralmaları ve bunu sürdürmeleri, bu çalışmaları yürütmeleri gerekir. İnşaat işi o kadar kolay değildir.

TURGAY ERPUL:  Mimari projemiz genel kabul görüp ortaya çıktıktan sonra, onun finansmanı çok kolay. Mimar arkadaşlarla da yaptığımız görüşmelerden toplam 3.5, 4 trilyon lira civarında bir maliyet ortaya çıkıyor ki, bu 3.5,4 trilyon lirayı bizim böyle bir projeyle bulmamız çok kolay.

Mimari projemiz ortaya çıktıktan sonra, onun üzerindeki ticari alanların, mülkiyet devri yapamayacığımıza göre, işletme haklarını, yapılacak düzgün bir hesapla verebiliriz ciddi firmalara. Mesela biz burada, buranın ihale sürecinde görüştüğümüz bazı firmalara gittiğimizde çok önemli teklifler getirildi. Örneğin LİVA’ya gittiğimizde, “Şu binanın altında pastane işletir misin?” dediğimizde adamın gözleri yerinden oynuyor. Böyle bir projeye, burada pastane, kitapçı, restoran, finansman sağlamamız, işletme haklarını belli sürelerle yapılacak ciddi hesaplarla devretmemiz son derece kolay ve mümkün.

Yukarıdaki Danışma Kurulu toplantı tutanaklarının incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, ne binaların yenilenmesine ne de yap-işlet-devret modeline karşı olmadıkları açıktır. Hedef içtenlikle binaların korunması değil, 2010 yılında yapılacak olan genel kuruldur.

 

 

14. Binaları güçlendirme mümkün müdür?

     Mümkündür. Ancak;

1)       Güçlendirme için yapılacak olan maliyet yeniden yapım maliyetinin yaklaşık %80 i kadardır.

2)       Mülkiyeliler Birliği binalarının üst katları teras katı ve aşağıya doğru teras hizasındaki tüm bölümler ve yönetim katlarının olduğu binanın yaklaşık üçte de birlik kısmı sonradan ilave edilmiştir. Orijinal projeye plansız bir şekilde eklenen daha doğru bir ifadeyle yamanan bu bölümlerin depreme dayanıksızlığı tespit edilmiştir. Güçlendirmede öncelikle bu bölümlerin yıkılması gerekmektedir.   

3)        Güçlendirmede kullanılacak inşaat tekniği var olan kolonların ve taşıyıcı duvarların genişletilmesini gerektirmektedir. Bu durum bugün kullandığımız alanların daralmasına başka bir ifadeyle amaçlananın aksine sosyal ve yönetsel alanların küçülmesine neden olacaktır.

4)         Otel bloğunda yapılacak herhangi bir güçlendirme, restorasyon ya da tadilat, imar mevzuatı gereği yaklaşık 14 araçlık bir otoparkın parselinde karşılanması zorunluluğunu doğuracaktır. Güçlendirmede bodrum kat yapılması mümkün olmadığından 14 araçlık otoparkın bahçede giderilme zorunluluğu doğacaktır. Sonuç olarak güçlendirme teorik olarak mümkündür ancak pratik sonuçları itibariyle arzulanan ve ulaşılmak istenen hedefle uyumlu ve rasyonel değildir.


Demokratik kitle örgütleri ve meslek örgütlerine

bilgilendirme toplantısı yapıldı


Birlik Yönetimi binaların yeniden yapılanmasına ilişkin Ankara’da ki demokratik kitle örgütlerinin ve meslek örgütlerinin katıldığı 28.12.09 tarihinde Birliğimiz lokalinde bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Çağdaş Gazeteciler Derneği, Makine Mühendisleri Odası, Türk Eczacılar Birliği, İHD Ankara Şubesi, Türk Serbest Mimarlar Derneği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Devrimci 78’liler Federasyonu, Ankara Tiyatro Fabrikası, Türk Tabipler Birliği, KESK,  Halkevleri, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Özgür Üniversite katıldı. Birlik Başkanı Ali Çolak Mülkiye tesislerinde yapılacak olan yeni yapılar ve bunun oluşum sürecine ilişkin bilgiler verdi. Toplantıya katılan kitle örgütleri temsilcileri Mülkiyeliler Birliğinin yeniden yapılanması sürecinde Ankara’da ki demokratik kitle örgütlerinin gereksinmelerinin de dikkate alındığı bu yeni proje konusunda düşüncelerini belirttiler. Aynı kentin yurttaşları ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri olarak Mülkiyeliler Birliğinin bu tavrını alkışladıkları, yapacakları bu yeni projeye güven duyduklarını süreç içinde çıkacak sorunlar konusunda uyarıları dikkate almalarını ve sorunların yine birlikte aşılabileceğini belirttiler. Toplantı, daha üretken bir Mülkiye ve iyi yıl dilekleriyle sona erdi.