Politika

Muhalefete algı operasyonu iddiaları TBMM'de görüşüldü

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, MİT'in muhalefeti yıpratmaya yönelik algı operasyonu yaptığı iddialarına yönelik toplantıya MİT'ten katılım olmadı

12 Mart 2015 19:06

CHP, MHP ve HDP, MİT içinde muhalefete dönük ‘algı operasyonu’ için dört kişilik bir ekip oluşturduğu iddialarının araştırılmasını istedi.

Muhalefet  sözcülerinin  MİT Müsteşarı ya da bir yetkilinin komisyonda  bilgi vermesine ilişkin önerisi  kabul edilmedi. Komisyon Başkanı  Kavaklıoğlu'nun yasaya göre komisyonun  bu tür konuları  inceleme ve denetleme  yetkisi olmadığını söylediği  öğrenildi. 

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısına, MİT’ten katılım olmazken, komisyonun MHP’li Üyesi Mustafa Kalaycı, komisyon başkanı AKP’li Alpaslan Kavaklıoğlu’na, “Biz buraya sohbete gelmedik” diyerek tepki gösterdi. Toplantı molasında Kalaycı gazetecilere, “Biz kendi kendimize konuşmuş oluyoruz” dedi ve MİT’den bir yetkilinin bu iddialara yanıt vermesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP, MHP ve HDP, bazı medya organlarında çıkan ‘Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde muhalefeti yıpratmaya yönelik algı operasyonları gerçekleştirmek üzere 4 kişilik bir ekip oluşturulduğu’ iddialarının enine boyuna araştırılmasını istiyor.

Üç siyasi parti yaklaşık 20 gün önce komisyon başkanlığına ortak imzayla olağanüstü toplantı çağrısını içeren bir başvuruda bulunmuştu.

 

Üç siyasi partinin başvurusu

 

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

"17.04.2014 tarihli 6532 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair kanun ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu kurulmuş ve Milli Güvenlik ile ilgili konularda görüş ve öneriler sunmakla görevlendirilmiştir.

19.02.2015 tarihli basın yayın organlarında, “Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) içerisinde ikisi Stratejik Analiz Başkanlığı, ikisi de İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığında görev yapan 4 kişiden oluşan bir ekibin Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirildiği, kurulan bu birimin ‘psikolojik harekât’ konusunda uzman olduğu ve Türkiye’de başta Ana muhalefet Partisi olmak üzere muhalefet partilerini yıpratmak amacıyla algı operasyonları yaptıklarına” ilişkin haberler yer almıştır. Türkiye’nin iç güvenliğini doğrudan tehlikeye düşürecek böylesi hukuk, yasa ve amaç dışı uygulamaların varlığına ilişkin iddiaların Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu tarafından araştırılması zorunlu görülmektedir. 

Belirtilen nedenlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 26. Maddesi gereğince Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun ekte belirtilen gündemle toplantıya çağırılmasını arz ve teklif ederiz.     

Ömer Süha ALDAN Muğla Milletvekili Mustafa KALAYCI Konya Milletvekili, Süleyman Nevzat KORKMAZ Isparta Milletvekili, Ali Haydar ÖNER Isparta Milletvekili, Mehmet ŞEKER Gaziantep Milletvekili, Ahmet TOPTAŞ Afyonkarahisar Milletvekili

Komisyon Gündemi: 19.02.2015 tarihli Basın-Yayın organlarında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde muhalefeti yıpratmaya yönelik algı operasyonları gerçekleştirmek üzere 4 kişilik bir ekip oluşturulduğuna ilişkin iddiaların araştırılması."

 

Basın açıklaması

 

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonumuz; Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş ve İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in TBMM İçtüzüğü’nün 26’ncı maddesinin son fıkrası uyarınca teklif ettikleri gündem üzerine 4’üncü toplantısını gerçekleştirmiştir.

Komisyon toplantısında 19.02.2015 tarihli basın-yayın organlarında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde muhalefeti yıpratmaya yönelik algı operasyonları gerçekleştirmek üzere 4 kişilik bir ekip oluşturulduğuna ilişkin iddialar hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Komisyonumuz çalışmalarına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından brifing alarak devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.