Gündem

MSB: Yönetmelik tüm kamuyu ilgilendirmiyor ANKARA (A.A)

08 Aralık 2011 20:09

-MSB: Yönetmelik tüm kamuyu ilgilendirmiyor ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanmamasına ilişkin ''MSB'nin görev alanına ait hükümleri düzenlediği, kamu personeline ait genel hükümleri kapsamadığı ve tüm kamuyu ilgilendirmediği değerlendirilerek Resmi gazetede yayınlanmamıştır. Yönetmeliğin herhangi bir gizliliği bulunmamaktadır'' açıklamasını yaptı. MSB'nin açıklaması şöyle: ''Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 3011 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanacak olan yönetmelikler hakkında kanunun 1’inci maddesinde yer alan hükümler kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı'nın görev alanına ait hükümleri düzenlediği, kamu personeline ait genel hükümleri kapsamadığı ve tüm kamuyu ilgilendirmediği değerlendirilerek Resmi gazetede yayınlanmamıştır. Yönetmeliğin herhangi bir gizliliği bulunmamaktadır. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, muhtelif zamanlarda yapılan başvurular üzerine yönetmelik metni ilgililere ulaştırılmıştır. Söz konusu yönetmelik Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr adresinde kamuoyunu bilgilendirmek üzere 09 Aralık 2011 tarihinden itibaren yayınlanacaktır. Anılan yönetmelik, mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında yapılmakta olan çalışmaları müteakip Resmi Gazetede yayınlanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''