Gündem

Moda sahilinin 44 yıllık imar dosyası yeniden gündemde

'Moda Teras Kafe' olarak da bilinen arazinin sahipleri, 9 yıl sonra yeni taleple İBB'ye başvurdu

13 Ocak 2020 15:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nce 9 yıl önce oy birliğiyle kapatılan, Moda sahilinin sorunlu imar dosyası, yeniden gündeme geldi. 'Moda Teras Kafe' olarak da bilinen arazinin sahipleri, 9 yıl sonra yeni taleple İBB'ye başvurdu. Arazide anıt ağaç bulunduğu için İBB tarafından başvuru dosyası, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildi. Arazi sahiplerinin yeni talebi konusunda yetkililer, bilgi vermezken, İBB yönetimine yakın kaynaklar ise 2011'dekinden farklı karar alınmasının söz konusu olmadığını söyledi.

İstanbul'un en gözde yerlerinden Kadıköy'deki Moda sahilinin 44 yıllık geçmişe dayanan sorunlu imar dosyası, yeniden gündeme geldi. İmar dosyası, İBB Planlama Müdürlüğü'nün 20 Kasım 2019'daki başvurusuyla İstanbul 1 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun gündemine alındı. İBB yetkilileri, dosyanın, mal sahibinin talebi üzerine komisyona gönderildiğini söyledi.

Moda sahilinde bulunan 75 ada 1 ve 2 No'lu parsellerle ilgili imar dosyası, İBB Meclisi'nin 13 Aralık 2011'de oy birliğiyle aldığı kararla 9 yıl önce kapatılmıştı. 2011 yılına kadar birçok kez İBB Meclis gündemine gelen, davalara konu olan, Moda sahilinde betonlaşmaya yol açacağı için kamuoyunda tartışılan toplam 5 bin 605 metrekarelik arazi, 'Moda Teras Kafe' olarak biliniyordu.

Özellikle dönemin Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Selami Öztürk ve o dönem İBB Meclis üyesi olan Gürsel Tekin ile Hüseyin Sağ, söz konusu alanın imara açılmak istenmesine tepki göstermişti. Mimarlar Odası'nca açılan dava ve kamuoyundan gelen tepkilerin ardından 2011'de İBB Meclisi, 1994 tarihli plan kararlarına dönülmesine karar vermiş, bu karara arsa sahiplerinin yaptığı itirazı da oy birliğiyle reddetmişti. 

44 yıllık sorun

İBB Meclisi'nin 2011'de aldığı kararla ilgili imar dosyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu arazinin mülkiyeti Soytaş Holding'e ait. 3 Mayıs 2005 tarihli bir gazetede yer alan haberde, Soytaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kolat, konuyla ilgili olarak şunları söylemişti:

"30 yıldır hakkını arayan arsanın sahiplerinden İsmail Kolat, burada gerçek mağdurun kendileri olduğunu söylüyor. Arsayı satın aldıkları 1976 yılında imar durumu turistik tesis olarak ve 30 metre yükseklik 10 katlı bina yapma izni olduğunu belirten Soytaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kolat, '1981 yılında Anıtlar Kurulu bölgeyi sit alanı ilan edince elimiz kolumuz bağlandı. Ancak bir süre sonra bölge sit alanından çıkarıldı' diyor. Kendisinin de bir Modalı olduğunu ve Moda burnuna 30,50 yüksekliğinde bir yapının yapılmasının bölge için cinayet olacağını ifade eden Kolat, '30 metre yüksekliğinde bir yapı izni verseler bile, oraya o yapıyı yapmaya çevre ve kamu anlayışıma ters düşer. Biz oraya bölgenin ihtiyacına cevap verecek, silueti bozmayacak çok fonksiyonlu bir tesis yapmak istiyoruz. Emlak vergimizi veriyoruz. Kamulaştırma veya takas gibi her türlü çözüme de razıyız' dedi."

O dönem arsa sahipleri, 2011 yılında İBB'ye sundukları; ancak İBB Meclisi tarafından kabul edilmeyen tekliflerinde ise arazinin 1800 metrekarelik kısmının yeşil alana ayrılmasını diğer kısmına ise 5 kat yüksekliğinde konut yapılmasına izin verilmesini önermişti.

İBB Meclisi neden reddetmişti?

İBB Meclisi'nce 2011 yılında istenen imar planı değişikliği özetle şu gerekçeyle reddedilmişti:

"İstanbul II No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararında söz konusu parsellerdeki ağaçların korunması gerekli anıt ağaçlar olarak tescil edildiğinden, parsellere önerilen konut+ticaret fonksiyonları 3621-3830 sayılı yasalara ve yönetmeliğine aykırı olduğundan, kıyı kanununa göre hazırlanmış olan mer'i plan kararlarına aykırı, plan bütünlüğünü bozucu, yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı, donatı azaltıcı, emsal teşkil edici olduğundan müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir."

Tabiat Varlıkları'na gönderilen, Moda'daki arazi ile ilgili yeni talebin ne olduğu konusunda İBB yetkilileri, bilgi vermedi. İBB yönetimine yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, arazi sahiplerinin talebi ne olursa olsun, 2011 yılında İBB Meclisi'nin oy birliğiyle aldığından farklı bir karar alınması söz konusu olmayacak. 

"5-10 katlı bina kıyameti koparır"

Kadıköy Belediyesi eski Başkanı Selami Öztürk ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "10- 15 yıl sonra konunun yeniden gündeme gelmesi enteresan. Hatırlıyorum, mal sahipleri yurt dışından bir resim bulup, getirmişlerdi. Anıtlar Kurulu'nu o resimle ikna etmeye çalışmışlardı; imara kapalı olduğu için 'İşte bakın, burada eskiden bina vardı' diyerek. Ancak bölgede oturan eski sakinlerden kimse, öyle bir binanın olduğunu hatırlamıyor. Oraya 5- 10 katlı bina yapılmaya kalkılması, kıyameti kopartır. Ama mal sahibini de fazla mağdur etmeden belki 1- 2 katlı bir şeyle yapılabilir. 5- 10 katlı bina, arkada bölgede oturan insanları mağdur eder. O bölgedeki insanların tepkisini çeker. Anladığım kadarıyla yine bir resim bulup, getirmişlerdir. O resimle kurulu ikna etmek isteyeceklerdir, diye düşünüyorum" dedi. 

Selami Öztürk, konuyla ilgili 2005 yılında ise şunları söylemişti: 

"Burası Moda'nın en güzel yeri. Daha önce sit alanı olan bölgeye Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aşırı yoğunluk vermesi beni hayrete düşürdü. 1973 yılında imar planlarında bir imar hakkı kazanan arsa sahipleri, bölge sit alanına alındıktan sonra bu planı uygulama şansını yitirdi. O dönem plan uygulaması Anıtlar Kurulu'nun görüşü alınmadan yapılmış. 15,50 metre yüksekliğinde yapı Moda'nın silüetini tamamen bozar. Kötü emsaller hiçbir zaman emsal olamaz. Birileri yaptı, diye bir başkasına izin vermek, doğru değil. Aslına bakarsanız oradaki yapılaşmanın tamamının kaldırılması gerekir."