Gündem

Millî Savunma Bakanlığı’na, “subay, astsubay atamalarında” işlem yetkisi: Kararname değişti, MSB tam yetkili hale geldi

11 Şubat 2021 15:11

T24 Ankara

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlıkları bünyesindeki subay ve astsubayların atamalarında Millî Savunma Bakanlığı’nın etkinliği artacak. Atama işlemlerinde Millî Savunma Bakanlığı etkili olacak.

Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi ile general ve amiral atamalarını yapma yetkisi kuvvet komutanlıklarından alındı. Komutanlıklar, Millî Savunma Bakanlığı’na bağlanırken, atamaların da MSB’nin önerisi ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılması düzenlemesi getirildi. Diğer subay ve astsubay rütbelerinin atama yetkisi ise kuvvet komutanlıklarında kaldı.

2019’da değişti

Ancak 2019’da, 1 Nolu kararnameye ek yapılmak üzere yeni bir kararname hazırlandı. Bu kararname ile Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne, subay ve astsubayların atama faaliyetlerini ilgili kuvvet komutanlıkları ile koordineli yürütmek yetkisi tanındı. Bu yetkinin tanınmasıyla birlikte, subay ve astsubay atamalarında kuvvet komutanlıkları söz sahibi olmaktan çıktı. Asıl yetkili MSB haline geldi. Düzenleme, 18 Nisan 2019’da yürürlüğe girdi.

Yetkisi arttı

6 Şubat 2021 tarihli 70 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 2019’daki kararnamedeki yetkiler daha da genişletildi. Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu kararnameye ek düzenlemeler getiren kararnamede, “subay ve astsubayların atama işlemlerini ilgili kuvvet komutanlıkları ile koordineli yürütmek” yetkisinin Millî Savunma Bakanlığı’nda olduğu kaydedildi. Böylece, daha önce atama faaliyetlerini koordinasyonla görevlendirilen MSB Personel Genel Müdürlüğü, atama işlemini yapmakla yetkilendirildi.

Yurtdışı da eklendi

Kararnameyle, MSB Personel Genel Müdürlüğü’ne, “Bakanlığın yurtdışı teşkilatı kadrolarına personel seçilmesi, atanması ve yurtdışı geçici görevlere personel seçilmesi ve görevlendirilmesi işlemlerini ilgili kuvvet komutanlıkları ile koordineli olarak yürütmek” yetkisi de tanındı.

Kadro çalışmaları

Aynı kararnameyle, kadro çalışmalarının da Personel Genel Müdürlüğü’nce koordine edileceği düzenlendi. Kararnamede, “Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünün kuruluş, teşkilat ve kadro konularındaki çalışmalarını yürütmek” düzenlemesi yer aldı.

Böylece, Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi’ndeki Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yetkileri, genişletildi. MSB, atama ve kadro çalışmaları ile yurtdışı görevlendirmelerde tam yetkili hale geldi.