Gündem

'Milli eğitimin 14 ilkesi kırıldı'

Çocuk Hakları Zirvesi Derneği Başkanı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitim sisteminde meydana gelen değişiklikleri anlattı

24 Kasım 2014 17:11

Çocuk Hakları Zirvesi Derneği Başkanı Ebrize Çeltikçi, “20 yıllık süreçte eğitimin 14 ilkesinde kırılma oldu. ‘Karma eğitim’ kırıldı. ‘Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği’ ilkesinde derin kırılma oldu ve orta öğretim yönetmeliklerinden tamamen kaldırıldı” dedi.

Ebrize Çeltikçi, Milli Eğitim Temel Yasası’nın 14 ilkesinin son 20 yılda kırılmaya uğratıldığını söyledi.

“Bu kırılmalar gerçekten çocuklarımızın yararı için midir” diye soran Çeltikçi’nin çalışmasına göre, şimdiye kadar yaygın olarak gerçekleştirilen ‘karma eğitim’ sisteminde kırılma girişimi var. ‘Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği’ ilkesinde ise derin kırılma gerçekleştirildi ve orta öğretim yönetmeliklerinden tamamen kaldırıldı. Laiklik, ilkesinde de kırılma yaşanıyor.

 

‘Daha kaç nesli öğüteceğiz’

 

Çocuk Hakları ve Kalkınma Derneği Başkanı Ebrize Çeltikçi, son 20 yılda eğitim sisteminin temelini oluşturan 14 ilkedeki kırılmanın haritasını çıkardı. “Nesillerdir her biri farklı, çok yönlü, birer hazine olabilecek nitelikteki çocuklarımız, eğitim sistemimizin tek tip, katı ve eleyici kuralları arasında adeta öğütülmektedir” diyen Çeltikçi, daha kaç neslin öğütmeye devam edileceğine dikkat çekti.

Eğitimin kapsamlı bir tanımını da yapan Çeltikçi, Milli Eğitim Temel Yasası’nın 14 ilkesinde kırılmalar yaşandığını söyleyerek “20 yıllık süreçte son uygulamalarla bu ilkelerden bazıları çocuğu özgür kılmak ve haklarını korumak gerekçesiyle kırılmaya uğratılmıştır. Bu kırılmalar gerçekten tüm çocuklarımızın yararı için midir” diye sordu.

Çeltikçi’nin açıkladığı ilkeler ve son durumları şöyle:

 

‘Yöneltme ilkesi henüz herkes için gerçekleşmedi’

 

Yöneltme İlkesi: ilgi ve yetenekleri ölçüsünde düzenlenecek programlarla ve okullara yönelterek, herkesi yetiştirecek biçimde milli eğitim sisteminin, düzenlenmesidir. (Bu ilke bugün henüz herkes için gerçekleşmemiştir).

Fırsat ve imkân eşitliği İlkesi: Eğitimde kadın erkek herkese, yoksun başarılı öğrencilere, özel eğitime ve korunmaya gereksinimi olan çocuklara en yüksek eğitim basamağına dek parasız yatılılık, burs, kredi vb. yollarla gerekli yardım yapılmasıdır. (Bu ilke bugün henüz herkes için gerçekleşmemiştir).

 

‘Planlılık ilkesi sil baştan uygulamalarla kırılmaya uğratıldı’

 

Planlılık İlkesi: Milli eğitimin kalkınma hedeflerine uygun biçimde planlanıp (yer, personel, bina, tesis vb.), gerçekleştirilmesidir. Eğitim Politikalarının en az 5 yıl ve 20- 30 yıllık çözüm süreçlerini kapsaması (Bu ilke hazırlıksız, anlık ve sil baştan uygulamalarla kırılmalara uğramıştır).

 

‘Karma eğitimde kırılmalar var’

 

Karma eğitim İlkesi: Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. (Bu ilke şimdiye kadar yaygın olarak gerçekleşmişken, bugün kırılma girişimleri gözlenmektedir).

Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği: Atatürk İnkılâp - İlkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milleti’nin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. (Bu ilkede derin kırılmalar gerçekleştirilmiş olup, Orta öğretim yönetmeliklerinden tamamıyla kaldırılmıştır).

 

‘Laiklik son kararla kırıldı’

 

Demokrasi eğitimi: Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeni için sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.

Laiklik: Türk milli eğitiminde laiklik esastır (Bu güne kadar tam olarak gerçekleştirilmiş olan bu her iki ilke, Kız öğrencilerle ilgili, din eğitimi ile ilgili alınan son kararlarla kırılmıştır).

Bilimsellik: Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. (Bu ilke bugün henüz yaygın olarak gerçekleşmemiştir)