Politika

Milletvekillerine Yasama El Kitabı TBMM (A.A)

30 Eylül 2011 14:41

-Milletvekillerine Yasama El Kitabı TBMM (A.A) - 30.09.2011 - TBMM, başta milletvekilleri olmak üzere yasama çalışmalarında yer alan diğer personele rehber olması amacıyla, ''Yasama El Kitabı'' hazırlattı. Kitabın editörlüğünü TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İrfan Neziroğlu, Kanunlar ve Kararlar Müdürü Habip Kocaman ve Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Semra Gökçimen yaptı. ''Parlamento Hukukunun Kaynakları'' ara başlığıyla başlayan el kitabında, TBMM'nin görev ve yetkileri, milletvekilliği, bütçe süreci, gensoru, yasamaya ilişkin temel kavramlar, kanun yapım süreçleri ile Genel Kurul'un çalışma prensipleri hakkında bilgi veriliyor. ''Bilgi Edinme ve Denetim Yolları''na ayrı bir başlık altında değinilen el kitabında, milletvekilleri tarafından sık kullanılan önerge için örnekler de yer alıyor.  El kitabında ayrıca, ''Parlamenter Diplomasi'' başlığı altında parlamentolar arası dostluk gruplarının yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye de yer veriliyor.  TBMM Başkanı Cemil Çiçek kitabın sunuş kısmında yer alan yazısında, milli iradenin tecelli ettiği TBMM'nin, demokrasinin ve kalkınmanın en büyük güç kaynağı olduğunu ifade etti. TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İrfan Neziroğlu da Yasama El Kitabı'nın önsözünde yer alan yazısında, kitabın 5 bölümde yer alan 112 soru ve yanıtlarından oluştuğunu belirtti.