Politika

AKP ve MHP’den milletvekili yemininde ‘mukaddesat’ önerisi

CHP'liler cumhurbaşkanı ve milletvekilleri için ayrı yemin düzenledi

14 Kasım 2012 21:09

 

Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

AKP ve MHP milletvekili yeminin “mukaddesat” üzerine yapılmasını önerdi. 1924 Anayasası'nda milletvekili andında yer alan ''vallhi'' yemini 4 yıl yürürlükte kalmış, 1928'de Anayasa'dan çıkarılmıştı.  AKP, milletvekili yemini önerisinde, mevcut Anayasa’da yer alan “Atatürk ilkelerine bağlılık”a yer vermedi. CHP ise Cumhurbaşkanı için milletvekillerinden ayrı bir yemin önerdi.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na, AKP, CHP ve MHP, ‘Milletvekili Andı’nın da yeniden düzenlendiği, yasama ve yürütme bölümlerine ilişkin yazılı önerilerini sundu. Partilerin önerdikleri yemin metinleri şöyle:

AKP’nin önerisi:

“İnsan haklarına,  hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye  bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığını , bütünlüğünü, millettin kayıtsız ve şartsız egemenliğini  koruyacağıma  mukaddesatım ve şerefim üzerine yemin ederim.”

MHP’nin önerisi:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini  koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne , demokratik, laik cumhuriyeti  ve  Atatürk  ilke ve inkılaplarına  bağlı kalacağıma, anayasaya sadakattan  ayrılmayacağıma,  büyük  Türk  milleti huzurunda, bütün mukaddesatım, namusum ve şerefim üzerine  yemin ederim.”

CHP’nin önerisi:

“Milletvekili sıfatıyla  Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını ve ülkenin bütünlüğünü ; milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; insan haklarına dayanana demokratik ve laik cumhuriyet  ilkelerine  ve Atatürk devrimlerine bağlı kalacağıma ; milletvekili  sıfatımdan kaynaklanan konum ve yetkilerimi  kişisel çıkar ve yarar sağlamak amacıyla  kullanmayacağıma; vatandaşların refah ve mutluluğu için  çalışacağıma Türk milleti  önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

CHP’nin cumhurbaşkanı için  önerdiği ayrı yemin de şöyle:

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını,  vatanın ve milletin bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini  koruyacağıma; insan  haklarına dayanan demokratik,  laik cumhuriyet ilkeleri ile  Atatürk devrimlerinden tarafsızlıktan  ayrılmayacağıma; cumhurbaşkanı sıfatımdan kaynaklanan konum ve yetkilerimi kişisel çıkar ve yarar sağlamak amacıyla kullanmayacağıma; Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini koruyup yüceltmek ve üstlendiğim görevi yerine getirmek için çalışacağıma Türk milleti önünde  namusum ve şerefim üzerine  yemin ederim”.

Anayasa’daki mevcut milletvekili yemini de metni şöyle:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”