Gündem

MHP'li Balkız: Soma'nın bilirkişi raporunda adı geçen bakanlara Yüce Divan yolu açıktır

Soma faciasına ilişkin değerlendirmede bulunan Balkız 'Görevini kötüye kullanan bakanlara Yüce Divan Yolu açıktır' dedi

14 Haziran 2015 21:47

Soma Maden Kazası Mağdurları Avukatı, eski Manisa Barosu Başkanı ve MHP’nin Manisa Milletvekili Zeynel Balkız, 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili Yüce Divan’ın ilk ipucunu verdi. Bilirkişi raporunda belirlenen kamu görevlilerinin ilelebet yargıdan kaçırılmayacağını ifade eden Balkız bunun bir de siyasi ayağının araştırılması gerektiğine dikkat çekti. İsim vermeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a işaret eden Balkız, “ Kendi kamu görevlilerini yargıdan kaçıran Her iki Bakan, maden davasının dışında, bu eylemlerinden dolayı suçluyu saklama, koruma ve kollama suçunun faili olmuşlardır ve bu suçu işlerken de bakanlık görevlerini kötüye kullanmaktadırlar. Görevi kötüye kullanan bakanların Yüce Divanda Yargılanması gerekir. Her iki bakan hakkında Yüce Divan Yolu açıktır”diye konuştu.

MHP Manisa Milletvekili Zeynel Balkız’ın T24’ün soruları üzerine Soma faciasına ilişkin değerlendirmesi şöyle:

 

‘Bu davanın kamu-sendika ve siyasetçi ayağı topaldır’

 

 Bu haliyle devam ederse adil yargılama yapılmamış ve dava, yürütmenin müdahalesiyle eksik yürüyecek kamu vicdanı tatmin olmayacaktır.

 Halen yargılamaya esas alınan 05 09 2014 tarihli bilirkişi raporunun 20 ayrı yerinde kazanın oluşumuna neden olan şirket yöneticileri vardiya amirleri, işçi sağlığı ve sosyal güvenlik görevlisi,gaz ölçüm elemanları,sensör bakıcıları ile birlikte saha ve ruhsat sahibi Türkiye Kömür İşletmeleri TKİ Yönetim kurulu Bask. TKİ İşletme Müdürü, Maden İşleri Genel Müdürü (MİGEM), 2010 yılından beri Eynez Maden ocağını düzenli olarak denetleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müfettişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri kazanın oluşumunda asli kusurlu bulunmuşlardır.

 Bu kamu görevlileri yargı önüne çıkarılıp yargılanmadan bu dava çözülemez ve adil yargılama yapılamaz. Bir aysbergin görünen ucu niteliğinde bir kısım şirket çalışanı üzerinden davanın üstü örtülmüş olur.

 

Danıştay kararına rağmen

 

Davaya ve iddianameye esas bilirkişi raporunda görev ve unvanı belirtilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesi için Soma C. Savcılığınca her iki Bakanlıktan gereğinin ifası istenmişse de her iki bakanlık, kamu görevlilerinin soruşturmasına izin vermeme kararı vermiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 26 08 2014 tarihli ve İTK -04 sayılı kararına karşılık Manisa Barosu ve C.Savcılığı Danıştay 1.dairesine dava açmış olup Danıştay 1.Dairesi 04 12 2014 t. ve 2014/1726 - 1762 esas karar sayılı ilamıyla bakanlık kararını kaldırmıştır.

 Danıştay kararına göre Bakanlığın derhal yeni bir ön inceleme başlatıp adı geçen kamu görevlileri hakkında bilirkişi raporundaki bulgular doğrultusunda Soruşturmaya İzin vermesi veya Soruşturmaya İzin vermiyor ise denetime ve itiraza elverişli olarak hangi hukuki gerekçe ile soruşturma izni vermediğini bu kararında belirtmelidir ki ilgililer bu kararı yargıya taşıyabilsinler.

Danıştay kararından sonra Aradan geçen 6 aylık süre itibarıyla her iki bakanlık henüz İlgili Kamu personeli hakkında soruşturma izni vermemiş ve veya Danıştay İptal kararı doğrultusunda Bir Ön inceleme-soruşturma raporu hazırlamamıştır.

Bu gecikmeyi dikkate alarak Her iki bakanlık ve Soma C.Başsavcılığına 25 03 2015 tarihinde kamu görevlilerinin yargılanması için dilekçeler sunduk.

 15 Nisan 2015 t ve 04-317 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazı cevabında müşteki vekili olarak "Bakanlık Makamının 10 10 2014 t ve 118 sayılı mucip emirleri gereğince düzenlenen ve 25 11 2014 t. ve 119 sayılı Ön İnceleme raporu ile vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı dilekçenizde Ön İncelemenin neticesini etkileyecek yeni bir belge sunulmaması nedeniyle bu aşamada yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır" şeklinde cevap verilerek kamu görevlisi ilgili personellerinin yargılanmasına izin verilmemiştir.

Yargılamayı yapan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinin 2015 / 81 ESAS sayılı dosyasının ilk celsesinde kamu görevlilerinin yargılanması süreci tarafımızdan mahkemeye anlatılmış ve soruşturmaya izin verilmesi hususundaki Danıştay kararından sonraki gelişmelerin her iki bakanlıktan sorulması istenmiş olup, mahkeme de talebimizi kabul ederek her iki bakanlıktan kamu görevlileri hakkındaki soruşturmaya izin verilmesiyle ilgili işlemlerin cumhuriyet başsavcılığınca sorulması ara kararını vermiştir.

 

Her iki bakan hakkında Yüce Divan yolu açık

 

Bu celse bu işlemlerin de takipçisi olacağız;

Elbette Bilirkişi raporunda belirlenen kamu görevlileri ilelebet yargıdan kaçırılamayacaktır. Bunların yargı karşısına çıkarılmasından sonra davanın siyasi ayağı da araştırılmalıdır.

 Kendi kamu görevlilerini yargıdan kaçıran Her iki Bakan, maden davasının dışında, bu eylemlerinden dolayı suçluyu saklama, koruma ve kollama suçunun faili olmuşlardır ve bu suçu işlerken de bakanlık görevlerini kötüye kullanmaktadırlar. Görevi kötüye kullanan bakanların Yüce Divanda Yargılanması gerekir. Her iki bakan hakkında Yüce Divan Yolu açıktır.