Ekonomi

Merkez Bankası: Türkiye ekonomisinin net finansal değeri 2,7 puan iyileşme kaydetti

TCMB 2021'in üçüncü çeyreğinde net finansal değerlerin 2,7 puan iyileştiğini açıkladı

14 Ocak 2022 16:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 üçüncü çeyreğine ilişkin finansal hesaplar raporunu açıkladı. Buna göre söz konusu dönemde Türkiye ekonomisinin net finansal değeri bir önceki döneme göre gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla 2,7 puan iyileşme kaydetti. 

3. çeyrek sonu itibariyle toplam finansal varlıkları 25,4 trilyon TL, yükümlülükleri ise 28,1 trilyon TL'ye ulaştı.

TCMB verilerine göre hanehalkı borçlarının GSYİH’ye oranı yüzde 16’dan yüzde 15 seviyesine, finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYİH’ye oranı ise yüzde 69’dan yüzde 65 seviyesine geriledi.