Ekonomi

Merkez Bankası'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi: Bankanın yıllık kârının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören hüküm kaldırıldı

12 Temmuz 2020 08:18

Merkez Bankası esas mukavelesindeki değişiklik, Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı’nın yetkilerinin artırıldığı düzenlemeye göre işleyişte Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine de bakılacak.

Merkez Bankası’nın Yasası’na göre “banka esas mukavelesi, genel kurulun tasvibi ve Cumhurbaşkanı kararıyla” yürürlüğe giriyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

- Mukavelede Başbakanlık’a yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı’na, hükümete ve Bakanlar Kurulu’na yapılan atıflar da Cumhurbaşkanı’na şeklinde değiştirildi.

- Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanması halinde de banka meclisi üyeleri başka bir görevde bulunabilecek.

- Başkan da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanması halinde banka dışında resmi veya özel herhangi bir görev üstlenebilecek.

- Para Politikası Kurulu’nun bir üyesi başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanıyordu. Artık müşterek karara gerek olmayacak.

- Başkanın Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıllık dönem için atanacağı, bu sürenin sonunda yeniden atanabileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

- Bankanın yıllık kârının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören hüküm yürürlükten kaldırıldı. Böylece Hazine’ye devrin önü açılmış oldu.