Ekonomi

MERKEZ BANKASI: CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME ERTELENDİ ANKARA (A.A)

01 Haziran 2011 19:48

-MERKEZ BANKASI: CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME ERTELENDİ ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gerek enerji ve diğer emtia fiyatlarının bulunduğu yüksek seviyelerin gerekse dış talebi zayıflatan gelişmelerin, cari dengedeki iyileşmeyi yılın son çeyreğine ertelediği değerlendirmesinde bulundu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun 25 Mayıs 2011 tarihli toplantısının özeti yayımlandı. Özette, nisan ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,87 oranında arttığı, yıllık enflasyonun yüzde 4,26'ya yükseldiği belirtilerek, bu yükselişte ithalat fiyatlarının gecikmeli etkileri ile haberleşme hizmetlerinden kaynaklanan baz etkisinin belirleyici olduğu kaydedildi. Bu gelişmeler sonucunda temel enflasyon göstergelerinin de öngörüldüğü şekilde yukarı yönlü seyir izlediği ifade edildi. İşlenmemiş gıda fiyatlarının enflasyona düşüş yönünde yaptığı katkının nisan ayında da devam ettiği, işlenmiş gıda fiyatlarının yıllık enflasyonunun ise yatay bir seyir izlediği belirtilen özette, ''Meyve fiyatlarındaki yüksek artışlar ve baz etkisi nedeniyle mayıs ayında gıda grubunda enflasyonun belirgin bir artış gösterebileceği tahmin edilmektedir'' değerlendirmesinde bulunuldu.  Enerji fiyatlarının, uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak artışını nisan ayında da sürdürdüğü, enerji grubu yıllık enflasyonunun yüzde 7,79'a yükseldiği anlatılan özette, ''petrol fiyatlarındaki birikimli artışların yılın ikinci yarısında diğer enerji kalemlerine yansımasının beklendiği'' ifade edildi. Özette, hizmet enflasyonunun mevsimsellikten arındırılmış değerlerinin yavaşlamaya devam ettiği de belirtildi. Temel mal (gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın dışında kalan mallar) grubunda yıllık enflasyonun ithal ürün fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak yükselişini sürdürdüğü, dayanıklı mal grubunda bu dönemde beyaz eşya fiyatlarının artış hızı yavaşlarken, mobilya ve otomobil fiyatlarında yüksek artışlar gözlendiği kaydedildi. -ENFLASYONU ETKİLEYEN UNSURLAR- Son dönemde iktisadi faaliyete dair açıklanan verilerin Enflasyon Raporu'nda sunulan çerçeveyi teyit ettiği, 2011 yılı ilk çeyreğinde sanayi üretiminin bir önceki çeyreğe kıyasla yavaşlamakla birlikte güçlü seyrini koruduğu, son dönemde açıklanan kapasite ve üretim göstergelerinin yılın ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyetin büyüme hızında bir miktar yavaşlamaya işaret ettiği anlatıldı. Özel tüketim ve yatırım talebinin 2010 yılındaki güçlü artıştan sonra daha ılımlı bir seyir izlediği, iç piyasa sipariş beklentilerinin ise yurt içi talebe ilişkin yavaşlama sinyalleri içerdiği belirtildi. Dış talebin zayıf görünümünü koruduğu kaydedilen özette, şunlar belirtildi:  ''Altın hariç ihracat miktar endeksi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyrek ortalamasına kıyasla bir miktar gerilerken, öncü veriler yılın ikinci çeyreğinde ihracatta sınırlı bir toparlanmaya işaret etmektedir. Kurul, küresel ekonomiye ilişkin son dönemde artan belirsizliklere atıfta bulunarak dış talebe ilişkin aşağı yönlü risklerin henüz ortadan kalkmadığını vurgulamıştır. Bu çerçevede kurul ihracattaki toparlanmanın yavaş ve kademeli gerçekleşeceği öngörüsünü yinelemiştir.'' İstihdam koşullarındaki iyileşme devam ederken işsizlik oranlarının kriz öncesi seviyelerine yaklaştığı, istihdamdaki artışın yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha güçlü olduğu ifade edilen özette, öncü göstergelerin artış eğiliminin kısa vadede yavaşlayarak süreceğine işaret ettiği kaydedildi. Kurul, istihdam koşullarındaki iyileşmenin yurt içi talebe destek verdiğini, ancak bu aşamada birim işgücü maliyeti üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmadığını ifade etti. Kurul, ithalat fiyatlarındaki birikimli artışların gecikmeli etkilerine bağlı olarak kısa vadede temel enflasyon göstergelerindeki sınırlı yükselişin süreceği tahmininde bulundu. -''SIKILAŞTIRICI TEDBİRLERİN KREDİLER VE İÇ TALEP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI''- Kurul üyelerinin geçtiğimiz yıl işlenmemiş gıda fiyatlarında gözlenen aşırı dalgalanmaların önümüzdeki dönemde yıllık enflasyonun oynak bir seyir izlemesine neden olacağını hatırlattığı belirtilen özette, ''Bu çerçevede kurul, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle enflasyonun mayıs ayında yıl sonu hedefi olan yüzde 5,5'in üzerine çıkabileceğini ve yıl genelinde Enflasyon Raporu'nda öngörülen seviyelerde dalgalı bir seyir izleyeceğini not etmiştir'' ifadesi kullanıldı.  Alınan sıkılaştırıcı tedbirlerin krediler ve iç talep üzerindeki etkilerinin yılın ikinci çeyreğinden itibaren görülmeye başlandığı, son dönemde açıklanan verilerin kredilerin artış hızında bir yavaşlamaya işaret ettiği anlatılan özette, şu değerlendirmede bulunuldu:  ''Bunun yanı sıra, yılın ilk çeyreğinde oldukça güçlü bir seyir izleyen enerji dışı ithalatın yılın ikinci çeyreğinden itibaren daha ılımlı bir görünüm sergileyeceği öngörülmektedir. Sipariş ve satış göstergeleri ile güven endeksleri de önümüzdeki dönemde iç talebin büyüme hızının yavaşlayacağını göstermektedir.'' -CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME...- Kurul üyelerinin, küresel konjonktürden kaynaklanan belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle, politika bileşiminin içeriği konusundaki esnekliğin önümüzdeki dönemde korunması gerektiğini düşündüğü belirtilerek, ''Bu çerçevede Enflasyon Raporu'nda yer alan temel risk senaryolarının geçerliliğini koruduğu ifade edilmiştir. Sonuç olarak kurul, fiyat istikrarına ve finansal istikrara ilişkin risklerin azaltılması açısından, mevcut politika bileşiminin sıkılaştırıcı yöndeki etkilerinin yakından izlenmeye devam edilmesinin ve gerekli görüldüğü takdirde aynı doğrultuda ilave tedbirler alınmasının uygun olacağını belirtmiştir'' denildi. -''ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA İLAVE ARTIŞLARA DUYULABİLECEK İHTİYACIN AZALMASI''- Toplantıda, sermaye akımlarının seyri ve döviz alım ihalelerinin de değerlendirildiği, kurul üyelerinin, yakın dönemde özellikle bazı avro bölgesi ülkelerinde artan kamu borcunun sürdürülebilirliğine dair endişelerin gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarında nispi bir zayıflamaya yol açtığına dikkat çekerek düzenli döviz ihaleleri ile alınan tutarın gözden geçirilmesinin faydalı olabileceği değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi. Söz konusu zayıflamanın devam etmesi halinde, günlük döviz ihalelerinde alımı yapılacak tutarın kademeli olarak azaltılabileceğinin belirtildiği kaydedilen özette, şunlar belirtildi:  ''Kurul, böyle bir durumda piyasaya bu kanaldan arz edilecek Türk lirası likidite tutarı da azalacağından kredi büyümesi açısından 2011 yılının ikinci yarısında zorunlu karşılık oranlarında ilave artışlara duyulabilecek ihtiyacın da azalacağını belirtmiştir. Önümüzdeki dönemde Bankamızla eşgüdüm içerisinde diğer kamu otoritelerince alınabilecek tedbirlerin de benzer şekilde zorunlu karşılık oranlarında ilave artışlara ihtiyacı azaltacağı vurgulanmıştır.''