Medya

Mehmet Şevki Eygi: Müslümanların birbirlerine acımaları farzdır; bunu terk eden terör tokadını yer

"Müslüman bir toplumun bünyesindeki din sömürücüsü mikropları dışlaması gerekir"

20 Ağustos 2016 19:52

Vahdet yazarı Mehmet Şevket EygiMüslüman bir toplumlarda yer alan 'terör' olaylarına dair olarak, "Müslüman bir toplum... Namazı terk eder ve şehvetlerine uyarsa tokat ve sille yer. Müslümanların birbirlerini sevmeleri, birbirlerine acımaları farzdır. Bu farzı terk eden, aksine Müslüman kardeşlerine buğz ve adavet eden Müslümanlar acı tokatlar ve silleler yer. Bugünkü terör bir tokattır" diye yazdı.

Mehmet Şevket Eygi'nin Vahdet gazetesinin bugünkü (20 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "Müslüman bir Toplum" başlıklı yazısı şöyle:

MÜSLÜMAN bir toplum… 

Çok azarsa, azgınlık genelleşirse başına bela ve afet gelir. Kur’an’ın, Sünnetin, Şeriatin, İslam hikmetinin kesin yasaklarını çiğnerse üzerine azab iner.

Namazı terk eder ve şehvetlerine uyarsa tokat ve sille yer.

Cinsel konularda kudurursa akıbeti Sodom ve Gomore gibi olur.

Müslüman bir toplumun bilenleri alimleri; bilmeyenleri uyarmazsa, aydınlatmazsa, bilgilendirmezse musibet genel iner. Müslüman bir toplum emr-i mâruf ve nehy-i münker farzını tatil ve terk ederse azaba layık olur.

Bütün Kur’an, Sünnet, Şeriat, Cemaat Müslümanları birleşip tek bir Ümmet olmazlarsa, İttihad-ı İslam ve iman uhuvveti konusunda çalışmazlarsa belalarını bulurlar.

Müslümanlar râşid bir İmam seçip ona biat ve itaat etmezlerse perişan olurlar. Azgınlığın, kudurmuşluğun, beyinsizliğin, büyük günahları arlanıp utanmadan küstahça açıkta işlemenin sonu azaptır.

Müslüman, Resulullah Efendimizle (Salat ve selam olsun ona) biatli kimsedir. Resulullah Efendimize saldırılırsa ve Müslümanlar onu korumazlarsa azab iner. Namaz dinin direğidir.

Namazı ayakta tutan dinini ayakta tutmuş; namazı yitiren dinini yıkmış olur.

Dinini yıkan fertler ve toplumlar mânen ölmüş demektir. Çocuklarını ve genç nesilleri dindar yetiştirmeyen Müslüman bir toplum intihar etmiş olur.

Sabah namazlarında camileri boş olan Müslüman bir toplum batmış bitmiş demektir. Riba, anasıyla zina etmek kadar çirkin bir büyük günahtır. Ribaya batan Müslüman bir toplum iflah olmaz, belasını bulur.

Ehl-i Tevhid, ehl-i Kıble, ehl-i salah Müslümanların birbirlerini sevmeleri, birbirlerine acımaları farzdır. Bu farzı terk eden, aksine Müslüman kardeşlerine buğz ve adavet eden Müslümanlar acı tokatlar ve silleler yer.

Müslüman bir toplumun, bünyesindeki din sömürücüsü mikropları, akrepleri, haşaratı, eşkıyayı dışlaması, tard etmesi gerekir.

Bu yapılmazsa toplum bozulur, istismarcıların oyuncağı olur. 

Bugünkü terör bir tokattır.

Müslümanlar Kur’an’ın, Sünnetin, Şeriatin, İslam ahlakının, İslam hikmetinin ışığında nasıl uyarılacak, nasıl aydınlatılacak, nasıl bilgilendirilecek, nasıl ıslah edilecektir?