Politika

Meclisten dünyaya "yasama" desteği TBMM (A.A)

04 Ekim 2011 13:27

-Meclisten dünyaya "yasama" desteği TBMM (A.A) - 04.10.2011 - Meclis, yasama alanında 91 yılda elde ettiği birikimi diğer ülkelere de aktarıyor.  Meclis son yıllarda çok sayıda ülkeye yasama desteği verdi. Bu ülkeler arasında; Azerbaycan, Gürcistan, Moğolistan, Afganistan, Kırgızistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya ve Cezayir bulunuyor.  Meclis yasama uzmanları, yeni dönemde Türk dünyası, Asya, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ağırlıklı olarak çeşitli ülkelere desteği sürdürecek. TBMM, yasama desteği programları kapsamında bugüne kadar çok sayıda heyeti ağırladı. Gelen heyetlere yoğun bir eğitim programı veriliyor.  TBMM teşkilat ve personel yapısı, uluslararası komisyonlar, dostluk grupları ve parlamenter diplomasinin yer aldığı TBMM'nin dış ilişkileri anlatılırken, Araştırma Merkezi ve Kütüphanenin çalışmaları hakkında da bilgi veriliyor.   Ayrıca, yasama ile ilgili temel kavramlar ve kurumlar, genel olarak kanun yapım tekniği ve süreci, ihtisas komisyonları ve komisyonlarda yasama sürecinin yanı sıra Tutanak Müdürlüğü ve TBMM TV, Bütçe Kanunu ve Plan ve Bütçe Komisyonu, Genel Kurul Çalışmaları ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tanıtılıyor.  Parlamenter Denetim başlığı altında soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve gensoru önerge ve görüşülme biçiminin de anlatıldığı programda, ayrıca tasarıları Meclise sevk eden Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü hakkında da bilgi veriliyor.  Yabancı ülkelerden gelen heyetlere Meclis gezdirilirken, katılımcılara sertifika da veriliyor.