Gündem

Meclis'te okunan fezleke başlıklarında hangi bakan neyle suçlanıyor?

Meclis'te tartışmalara yol açan fezleke oturumunda 4 eski bakan hakkındaki fezlekerin sadece başlıkları okunurken, içeriği AKP'li vekiller ve hükümetin 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' iddiasıyla okutulmadı

19 Mart 2014 20:40

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında, dört eski bakanla ilgili hazırlanan fezlekelerin genel hatları ortaya çıktı. Buna göre, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış, ‘birden çok kez rüşvet almakla’ suçlanıyor. Çevre ve şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Nüfuz ticareti yaparak başkasına menfaat temin etmek ve görevini kötüye kullanmaktan ’suçlanıyor. Zafer Çağlayan ve Muammer Güler sahte belge düzenlemekten de suçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la ilgili  fezlekenin başlığı ise ayrı okundu. Eski bakan, ‘nüfuz ticareti yaparak başkasına menfaat temin etmek ve görevini kötüye kullanmadan’ suçlanıyor. 

TBMM Genel Kurulu’nda kısa bir bilgi niteliği taşıyan dört eski bakanla ilgili  fezlekelerin içerikleri ise hükümetin 'soruşturmanın gizliliğini ihlal ediyor' iddiasıyla kokutulmadı. TBMM Başkanlığı, CMK’nin  ‘soruşturmanın gizliliği’ maddesini gerekçe gösterdi. Genel kurula sunumda, fezlekelerin milletvekili incelemesine açılmasının yolu açılmadı.

Çevre ve Şehircilik eski bakanı Erdoğan Bayraktar’ın fezlekesi ayrı okunurkeni Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış birlikte okundu.   

TBMM Genel kurulunda okutulan Çağlayan, Güler ve Bağış’ın fezleke başlıkları şöyle:  

İçişleri eski Bakanı ve Mardin Milletvekili muammer Güler hakkında sahte belge düzenlemek, soruşturmanın gizliliğini ihlal, nüfuz suiistimali ve birden çok kez rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar; ekonomi eski Bakanı ve Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, birden çok kez rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar ve Avrupa Birliği eski Bakanı ve İstanbul milletvekili egemen Bağış hakkında birden çok kez rüşvet aldığına ilişkin suçlamalara  yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 27.02.2014 tarihli ve 2013/20764 C.M sayılı üst yazısı ve ekleri anayasanın 100. Maddesine göre gereği yapılmak üzere 28.02.2014 tarihinde Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir.

Bilindiği gibi, Anayasa’nın 100. Maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılması TBMM Üye tamsayısının en az onda birinin (55) vereceği bir önerge ile istenebilir.

Böyle bir önerge olmadan TBMM Başkanlığının anılan yazı ile ilgili olarak Meclis Soruşturmasına ilişkin re’sen bir işlem başlatması mümkün bulunmadığından gereğinin tayin ve takdiri Yüce Heyetin Bilgilerine sunulur.

 

Bayraktar için ayrı fezleke

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la ilgili  fezleke okundu.  Eski bakan, ‘ nüfuz ticareti yaparak başkasına menfaat temin etmek ve görevini kötüye kullanmadan’ suçlanıyor. 

 Genel Kurulda,   oturumu yöneten sadık Yakut,  Başkanlığın sunuş bölümünde önce Çevre ve Şehircilik eski bakanı Erdoğan Bayraktar’ın fezlekesini okuttu.  TBMM Başkanı Cemil  Çiçek’in imzasıyla  Genel Kurul’un bilgisine sunulan  Bayraktar’ın fezlekesi şöyle:

“Çevre ve Şehircilik eski bakanı ve Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar’ın nüfuz ticareti yaparak başkasına  menfaat temin  etiği ve görevini kötüye kullandığına ilişkin  suçlamalara  yönelik İstanbul Cumhurilet Başsavcılığı’nın 27.07.2014 tarihli ve 2013- 20765 C. M sayılı yazısı ve  eki  Anayasa’nın 100.maddesine göre gereği yapılmak üzere 28.02.2014 tarihinde  Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. .

Bilindiği gibi, Anayasa’nın 100.maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılması,  TBMM’nin  üye tam sayısının en az onda biri (55 üye)  vereceği bir önerge  ile  istenebilmektedir.

 Böyle bir önerge olmadan, TBMM Başkanlığı’nın anılan yazı ile ilgili olarak  Meclis  soruşturmasına ilişkin  resen  bir eşlem  başlatması  mümkün olmadığından  gereğinin  tayip ve takdiri yüce heyetin  bilgilerine  sunulur”.

İşte eski bakanlar hakkındaki fezleke başlıkları: