Politika

Meclis'te "mükerrer oy" iddiası: 11 milletvekili hem pusula verip hem elektronik oylamaya mı katıldı?

Genel kurulda toplantı yeter sayısı için 200 milletvekili olması gerekiyor

10 Ekim 2018 20:10

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumuna "mükerrer oy" iddiası damga vurdu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, pusula veren 11 milletvekilinin aynı zamanda elektronik sisteme girdiğini söyledi. 11 milletvekili ismini okumayan Özel, “AKP Grubunun en kıdemlileri tesadüfen bugün hem girememiş hem pusula vermiş. Böyle hata olur mu? Ben biliyorum ki birilerinin cebinde hazır pusulalar var, geçen sefer defalarca suçüstü oldu, onu buradaki arkadaşın yerine de vermiş, o arkadaş gitmiş oradan elektronik de girmiş. Ve biz bunu defalarca suçüstü yaptık. Bu Meclis her şeyi yapar, yoklamada, oylamada hile yapamaz" ifadesini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Doğan Kubat, elektronik sistemde  bir problem nedeniyle kendisinin  pusula vermek  durumunda kaldığını belirtirken,  oturumu yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili konuyu  ayrıntılı inceleneceğini ifade etti.

Genel Kurul’da  ‘mükerrer oy’ iddiasına ilişkin görüşmeler şöyle:

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, sizin de çok hassas olduğunuz bir konuda son derece sıkıntılı bir durumla karşı karşıya Meclisimiz. Biraz önce ilk oylamada sayı bulunamadı, ikinci oylamaya geçildi. İkinci oylamada -geçmiş dönemlerden el verdiğince edindiğimiz tecrübeye göre- olağanüstü bir pusula başvurusu vardı, 40'a yakın pusula geldi ve pusula veren bazı arkadaşların her gün burada yoklama girmekte son derece etkin arkadaşlar olduğunu gördüğüm için hakkımız olan bir denetimi talep ettim ve elektronik girenlerle pusula verenlerin listelerini aldım. Şimdi isimlerini söylemek istemiyorum çünkü seçmenleri önünde rencide olabilirler ama sizin en hassas olduğunuz konu bu, geçmiş dönemde biliyorum bir cumartesi oturumundan. Maalesef, pusula veren arkadaşlardan 11'i 1'er tane, 1 arkadaşımız da 2 tane yani hem elektronik sisteme girmiş hem pusula vermiş 1'i de 2 pusula birden vermiş. Oysaki siz 8 pusulayı görünce haklı olarak, iyi niyetle pusula tayinini bile bırakmıştınız nasılsa rakam oldu diye ama görüyoruz ki pusulayla elektronik oylama arasında inanılmaz mükerrerlikler var ve büyük bir -dilim varmıyor söylemeye ama bu Meclise yakışmayacak bir usulsüzlük diyelim- yapılmış.

Oturuma ara vermenizi, bu durumu tahkik etmenizi talep ediyorum efendim.

BAŞKAN - Sayın Özel, ben o elinizde bulunan evrak ve diğer şeyleri tahkik edeceğim. Bu oylamayı durdurduğumda yaklaşık 30'a yakın bir pusula gelmişti, ben de 192 kişinin sisteme girdiğini gördüğümde okuduğum arkadaşlarıma sayısını yaptığımda doğal olarak arkadaşlarımıza itimatla da bunu gerçekleştirdik. Fazla sayıda bir pusula vardı, Meclisin süresini almamak için onları okumaktan imtina ettim. Ancak ben bu hususu değerlendireceğim ara verdiğim zaman.

İzin verirseniz ben de bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Onu da ben tahkik edip gerekli işlemleri de yapacağım.

ERHAN USTA (Samsun) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun Sayın Usta.

ERHAN USTA (Samsun) - Şimdi, bana göre sonucu değiştirecek bir şey değil bu. Yalnız, tabii, böyle bir şey yapıldıysa bu yanlıştır. Ancak, şimdi, Özgür Bey öyle bir şekilde ortaya koydu ki yani muhtemelen çok yeni milletvekili arkadaşlarımız var. Sistemde…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hiç öyle değil, çok deneyimli arkadaşlar var.

ERHAN USTA (Samsun) - Hayır, hayır. Eskileri bilmiyorum ben.

Şimdi, sistemde de problem var. Mesela biz burada karşılaştık, pusula veren arkadaşlarımız var… Bilmiyorum ben listede kimin olduğunu ancak böyle bir şey olabilir. Böyle bütün bir Meclisi itham etmek çok doğru bir şey olmadı. Eğer böyle bir şey varsa buna idare baksın veya siz bakın ama bütün herkesi, pusula veren veya burada yoklamaya giren herkesi itham altında bırakacak böyle bir davranışı doğru bulmadığımı da ifade etmek isterim.

Teşekkür ederim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, müsaadenizle cevap vermem gerekiyor.

BAŞKAN - Ben inceletiyorum şimdi arkadaşlarıma.

Buyurun Sayın Özel.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, birinci husus şu: Ben isimleri zaten özellikle okumadım ama isimleri ilan her zaman sizin tarafınızdan yapılır, istenirse de hemen okuruz, sorun yok.

MEHMET NURULLAH SAZAK (Eskişehir) - Okusun Başkan.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Zaten bazı yeni arkadaşların yaşadığı mesele ile bazı başka şeyleri ayırt edebilecek tecrübedeyiz sekizinci yılımızda.

Burada, ben öyle kişilerin pusula verdiğini gördüm ki -burada göreceksiniz- bu arkadaşlar Adalet ve Kalkınma Partisini sürükleyen arkadaşlar, yoklamaya sokan, getiren, götüren, o işe bakan o arkadaşlar pusula verince istedim ve götürdüm dedim ki, isimlerini de söyledim: "Şu üçüne bakın, bunların girememiş olması mümkün değil." Adamlar günde yirmi kere giriyorlar, gözü kapalı giriyor şifreyi. Şimdi, bu ortaya çıktı.

Sayın Başkanım, kesinlikle sizi eleştirmek için değil ama Ayşe Nur Bahçekapılı'nın yönettiği bir oturumdan sonra bu fecaati siz ortaya çıkardığınızda zaten şöyle bir karar alındı: İlk önce, Meclis bürokrasisi elektronik listeyle pusulaları karşılaştıracaktı. O yapılmadığı için, otomatikman pusula okumaya geçince ben pusula karşılaştırmasını kendim yaptım ve doğrudan 11 yoklama kendi düştü ama şunu bilmiyoruz: Geri kalan, yoklamayı tamamlayan 16 kişiden kaçı salondaydı? Çünkü, o sekizincide kesildi.

Mesele son derece vahimdir, buradaki isimleri göreceksiniz ve bu konuyu bir an önce tahkik etmek lazım.

BAŞKAN - Merak etmeyin, gereğini yapacağım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Devam etmekte olan oturumun varlığı tartışmalı bir kere, belki de zaten…

BAŞKAN - Sayın Özel, ben arkadaşlarımdan zaten oy pusulalarını saklamalarını istedim, hepsi elimizde, birazdan onları tahkik edeceğiz, şimdi inceletiyorum. Ben de bir işlem başlatacağım bu konuda, merak etmeyin. Gereğini yapacağım.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) - Değerli Başkanım, konuyla ilgili 60'a göre bir dakika söz alabilir miyim.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kubat.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.

Değerli Başkanım, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili de buradaki yoklamaların şeklini çok iyi bilir. Yapılan oylamada, ikinci oylamada elektronik olarak sisteme giren 192 arkadaşımız vardı ama ben dahi, bu sisteme her zaman girebilen birisi olarak bugün giremedim, bir problem var cihazda ve pusula vermek durumunda kaldım. Bazı arkadaşlarımız sisteme girmeye çalışıyor fakat giremediğini düşünerek pusula veriyor, kürsü bunu çek ediyor -aynı kişi adına 2 tane yoklama listesi elinde, pusula elinde- ki teamülümüz böyledir. Bunu çek ettikten sonra oyun birisini geçerli sayar, pusulanın. Siz de zaten kürsüde o 192 elektronik oyun üstüne, 200'e tamamlanıncaya kadar burada tek tek ayağa kaldırmak suretiyle yoklama işlemini tekemmül ettirdiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Dolayısıyla yoklama işlemi tekemmül ettirildi. Yani 11 arkadaşımızın hem elektronik cihaza girip hem pusula vermesi yadırganacak bir durum değil. Netice itibarıyla bunun denetimini sizin Başkanı olduğunuz Başkanlık Divanı zaten resen yapıp varsa…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - 11'i de var.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) - Olabilir, bunlar daha önce de yaşanmış, dolayısıyla hani işin bu aşamasında oturuma gölge düşürecek bir beyanla… Özgür Başkan aslında bunu yapmak istememiştir, ben inanıyorum ama bunlar her zaman karşılaştığımız, sizin de Grup Başkan Vekilliği yaptığınız dönemde de çok çok iyi bildiğiniz zaman zaman olan hadiselerdir. Dolayısıyla kürsü bunu tetkik edip gerekli kararı verecektir.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım…

BAŞKAN - Bu konuda bir işlem yapacağım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, haklısınız da…

BAŞKAN - Özgür Bey, buyurun.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, meselenin kendisi şu: 200 milletvekili tutmamış, ikinci oylamaya girmiş, iktidarın sorumluluğunda Meclisi çalıştırmak, Milliyetçi Hareket Partisi kendi takdirinde olmak üzere yoklamaya girmiş, onlar olmasa sayı tam sınırda ve birileri, AKP Grubunun en kıdemlileri tesadüfen bugün hem girememiş hem pusula vermiş. Sayın Doğan Kubat, şimdi mesela bir başkası için sorduğumda, göstereceğim şimdi, bu arkadaş aynı gün iki pusulayı imzalayıp verir mi? Böyle hata olur mu? Ben biliyorum ki birilerinin cebinde hazır pusulalar var, geçen sefer defalarca suçüstü oldu, onu buradaki arkadaşın yerine de vermiş, o arkadaş gitmiş oradan elektronik de girmiş. Ve biz bunu defalarca suçüstü yaptık, Sayın Levent Gök bu konuda çok büyük bir mücadelenin temsilcisidir, insanıdır bu işte. Bu Meclis her şeyi yapar, yoklamada, oylamada hile yapamaz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Kanun koyanların kendileri kanuna uymazlarsa bu Meclisten kimse bir şey beklemez, böyle bir saçmalık olmaz.

BAŞKAN - Sayın Özel, ben birazdan…

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Akbaşoğlu, tartışmayı bir bitirelim. Ben bu konuda arkadaşlarımın gerekli notları almasını istiyorum. Bu konuda, bir ara verip, beraber bir değerlendirmede bulunacağız yani bir işlem yürüteceğiz elbette.

Buyurun.