Politika

Meclis’in kadın ağırlıklı tek komisyonu

TBMM'de yeni kurulan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, en fazla kadın üyeye sahip. 17 üyeden 12'si kadınlardan oluşuyor.

16 Nisan 2009 03:00

TBMM'nin yeni kurulan ve 17 üyeden 12'sini kadınların oluşturduğu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekil Güldal Akşit, siyaseti erkeklerin çok sevdiğini belirterek, "Meclis üyeliği, belediye başkanlığı ve milletvekilliği de olsa kolay kolay bırakmak istemiyorlar. Bu nedenle kadınların kat edeceği çok yol var" dedi.


Akşit, yaptığı açıklamada, Meclis tarihinde ilk kez oluşturulan bu komisyonun geçici değil, Meclisin ihtisas komisyonlarından biri olduğunu dile getirdi.

Komisyonun, AB'ye giriş sürecinde çok önemsenen, AB'nin özellikle takip ettiği, oluşturulmasını beklediği bir komisyon olduğunu kaydeden Akşit, kadın hakları, kadının insan hakları ve Türkiye'nin bu konuya verdiği önemin gösterilmesi açısından, komisyonun kurulmasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Akşit, Avrupa ülkelerinde ve Avrupa Parlamentosunda bu komisyonun bulunduğuna işaret ederek, "Bizde bir noksanlıktı, tamamlamış olduk" dedi.

‘Anayasal güvence altına aldık’

Türkiye'nin, Cumhuriyetin ilanından itibaren kadın hakları konusunda çok ilerici adımlar attığını, güzel gelişmeler kaydettiğini dile getiren Akşit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1934'te kadına ilk seçme ve seçilme hakkını verdi. Ondan sonra bir duraklama dönemine girdi. Son 7 yıl içinde Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, eğitim ve çalışma hayatıyla ilgili yasalarda yapılan pek çok düzenlemeyle kadın hakları konusunda devrim sayılabilecek düzenlemeler yapıldı. Asıl önemlisi; Anayasanın 10. maddesinde 'kadın erkek eşit haklara sahiptir ve devlet bunu sağlamakla yükümlüdür' şeklinde hüküm olarak yer almasıdır. Pek çok ülkenin anayasasında böyle bir hüküm yokken, biz anayasal güvence altına alarak, kadın haklarında bu konudaki eşitliğe verdiğimiz önemi bir kez daha anayasa çatısı altında vurguladık."

‘Biz ne yaparsak o şekilde şekillenecek’

Komisyon Başkanı Akşit, bundan sonra yapılacak çalışmaların, uygulamaya geçirilmesinin önem kazandığına dikkati çekerek, kendilerinin yasama ayağını oluşturacaklarını, yasal düzenlemeleri, hak ihlallerini denetleyeceklerini anlattı.

Uygulamada karşılaşılan zorlukları bertaraf etmeye hep beraber çalıştıklarını belirten Akşit, "Bundan sonra sadece kadınlarla ilgili değil, çalışma, tarım alanı gibi alanlarda yapılacak yasal düzenlemelerde, kadınların da gözetilmesi, eşit fırsatlar verilmesini gerektiren bir hüküm içermesi gerekiyor... Bu anlamda denetimlerimizi yapacağız. Meclis Başkanlığı, gelen kanun tasarı ve teklifleri tali ya da esas komisyon olarak göndererek, bizim incelememizi sağlayacak" diye konuştu.

Akşit, bu alandaki ilk komisyon olduklarını anımsatarak, önlerinde daha önceki komisyonların çalışmalarının, komisyonun çalışma kitapçığının bulunmadığını ifade ederek, "Biz ne yaparsak, o şekilde şekillenecek. Bu nedenle düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Avrupa ve diğer ülkelerdeki çalışmaları inceleyip, bunları Türk gelenek ve göreneklerine göre değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

‘Burada eşitsizlikten rahatsızlık duymuyoruz’

Komisyonun ilk toplantısında, çalışmaların farklı illerde de sürdürmeleri önerisinin geldiğinin anımsatılması üzerine Akşit, "Toplantıların farklı illerde yapılması ne getirebilir? Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yapılacak toplantılar, töre cinayetleri, şiddet konularına dikkatleri çekmek anlamında önemli olabilir. Ama bir kural değil, incelemeler için komisyonumuzun buraya seyahat etme imkanı var" görüşünü dile getirdi.

Akşit, 17 kişilik komisyonun 5 erkek üyesinin komisyona katkısının nasıl olacağını sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Komisyonun erkek milletvekillerine, 'Size teklif mi edildi yoksa siz mi arzu ettiniz?' diye sordum. Sevindirici olan, bu komisyonda çalışmayı kendilerinin arzu etmesi. Zorlamayla olmaz. Pek çok komisyonda kadın üye yok ya da 1 tane var. Üyesi olduğum Anayasa Komisyonunda 2 kadın milletvekili var. Biz buradaki eşitsizlikten rahatsızlık duymuyoruz. Onun için burada erkek milletvekili arkadaşlarımızın rahatsızlık duyacağını, bunu eşitsizlik gibi algılayacağını zannetmiyorum.

Bu bir kadın komisyonu değil, yapılacak olan yasama çalışmasıdır. Bütün milletvekillerinin bu çalışmaya katkı sağlaması önemlidir. Karma yapıda olması da çalışmaların daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Buradan gelecek tekliflerin, çalışmaların Meclis Genel Kurulunda daha farklı değerlendirilmesini sağlayacaktır. Yoksa bir kadın kolları faaliyeti olarak görülebilir, görülmesini de arzu etmeyiz açıkçası."

‘Kat edeceği çok yol var’

Güldal Akşit, daha önce Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığında bulunmasının, komisyona katkısının sorulması üzerine, tecrübelerinin, komisyona katkı sağlayacağını, bazı şeylerin kolay çözümlenebileceğini söyledi.

Mecliste ve yerel yönetimlerde kadın temsil oranının düşüklüğünün hatırlatılması üzerine Akşit, "Siyaseti erkekler çok seviyor, meclis üyeliği, belediye başkanlığı ve milletvekilliği de olsa kolay kolay bırakmak istemiyorlar. Onun için kadınların daha mücadele edeceği, kat edeceği çok yol var" diye konuştu.


ETİKETLER

haber