Politika

Meclis Başkanlık Divanı ilk toplantısı ‘sakıncalı ‘ ifadeden

TBMM Başkanlık divanı yinelenen üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

30 Kasım 2017 05:17

TBMM’de 26. Yasama döneminin ikinci devresinde görev yapacak yeni Başkanlık Divanı İsmail Kahraman başkanlığındaki ilk toplantısında CHP’nin Anıtkabir ziyaretine ilişkin önerisi yasama dönemi başında olmadığını gerekçesiyle kabul görmedi.

CHP, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile CHP’lier arasında ‘kanlı Pazar’ tartışmasında resmi açıklamaların yapıldığı Meclis Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkanlığını gündeme taşıdı.

CHP İdare Amiri ve Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Kahraman’a “ Bir milletvekilinin muhatabı Meclis başkanıdır, bürokratlar değildir, Meclis başkanın da muhatabı milletvekilleridir” derken bizzat kendisinin açıklama yapma önerisinde bulundu. Bu arada Meclis Basın Yayın Başkanlığı tarafından, 28 Ekim 2017 tarihinde CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş için yapılan resmi açıklama gündeme taşındı.

CHP’li İdare Amiri Özdiş, açıklamada yer alan “ Yolsuzluk iddiasında bulunmak en hafifinden edep dışıdır, saygısızlıktır, hak ve hukuk tanımamaktır” ifadesine dikkat çekti ve bürokratların böyle bir şey söylemesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. Kahraman’a “ Bürokratlar bunu yapamaz, bunları söyleyecekseniz siz söyleyin, milletvekili ona göre hareket eder, milletvekilinin muhatabı bürokratlar değildir” dedi.  CHP’nin Kahraman’ın resmi açıklamalarını  bürokratları aracığıyla  yapmasına karşı çıkıyor.

CHP’nin Barış Yarkadaş’a verilen yanıtla gündeme getirdiği Meclis Basın, Yayın ve Hakla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklama şöyle:

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın iddiaları üzerine bir basın açıklaması yaptı. Yarkadaş’ın açıklaması şöyle:

"Bazı basın-yayın organlarında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Barış YARKADAŞ'a ait kamuoyunu yanlış yönlendirmeye matuf asılsız iddialar üzerine açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

Söz konusu iddialar tamamen gerçeklere aykırıdır, gerçeklerin saptırılmasıdır. Böylesine beyanlar milletvekili sıfatını taşıyan birisi tarafından yapılmamalıdır. Siyasi ikbal ve küçük hesaplar milletvekilliği sıfatı ile bağdaşmaz.

Bilindiği gibi tarih şuuru her millet için elzemdir. TBMM Başkanlığının görevlerinden birisi de kültür, sanat ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır. TBMM Başkanlığı bu çalışmalardan bir kısmını öteden beri yürütmektedir. Bu meyanda 2006 yılında 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Sempozyumu, 2011 yılında Sultan Abdülmecit ve Dönemi Sempozyumu, 2016 yılında Sultan Abdülhamit ve Dönemi Sempozyumu bunlardan bazılarıdır. Padişahlığı döneminde Dolmabahçe sarayında kalan padişahlardan Sultan Reşat ve dönemine ait hazırlığı bir yıl önceden başlayan uluslararası sempozyum da 1 Kasım 2017 tarihinde başlayacak ve dört gün sürecektir.

 Tarih bir deniz feneridir. İstikamet gösterir. Tarihle dünü anlar, bugünü yorumlar, yarını değerlendiririz. Tarihimize bağlı kalacağız. Köksüz bir ağaç değiliz. Bir cihan devletinin varisiyiz. TBMM'de yapılan ve 15 Temmuz'un tahribatlarını ve diğer eksiklikleri gidermeye yönelik çalışmaları "Milletin Meclisini Millet Yapar" sloganı ile yola çıkan Gayri Menkul ve Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) desteği ile, Meclis'te grubu bulunan partilerimizin mutabakatı ile inşaat onarım işleri yapılmış, bütçemizden herhangi bir ödeme olmamış, Meclisimizle ilgili herhangi bir kişi ile müteahhitlik anlaşması veya iş gördürme ihalesi olmamıştır. Buna rağmen yolsuzluk iddiasında bulunmak, en hafifinden edep dışıdır, saygısızlıktır, hak ve hukuk tanımamaktır.

Seçimlere hazırlık ve siyasi ikbal için ahlaki olmayan yollara başvurmak ve gündemde kalmak telaşı hiç kimseye bir yarar sağlamaz. Toplumun zihnini bulandırma ve yapay gündem oluşturma çabaları her zaman sonuçsuz kalmaya mahkûmdur ve yasal yollarla cevabının verileceği muhakkaktır.”