Politika

Meclis, Antalya E Tipi Cezaevi’ndeki dayağı tescilledi

Meclis Cezaevi Alt Komisyonu hazırladığı raporda, 'Ceza ve İnfaz Kurumlarının inşasında engelli bireyler de düşünülmelidir' denildi

16 Ocak 2014 19:10

Hülya Karabağlı / Ankara

Meclis Cezaevi Alt Komisyonu, nokta koymaya hazırlandığı “Antalya İlindeki Ceza ve İnfaz Kurumları İnceleme” başlıklı taslak raporunda, Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde mahkûmlara dayak atıldığını doğruladı. Raporda, “Özellikle Antalya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda yoğun bir biçimde dile getirilen ‘dayak’ iddiaları komisyonumuzca inandırıcı bulunmuştur” diyen komisyon, bu konuda idari ve adli açıdan kapsamlı bir soruşturmanın gerekliliğine de işaret etti. Komisyon, Antalya E Tipi’ndeki incelemede, hemen hemen her koğuş, şiddet gördüğünü milletvekillerine anlatmıştı. Birkaç mahpus da ‘falakaya’ yatırıldıklarını söylemişti.

Antalya’daki Ceza ve İnfaz kurumların yerinde incelemesinden sonra Alt Komisyon Raporu taslağında son aşamaya gelindi. Komisyonun AKP, CHP ve BDP’li üyeleri önceki gün raporun şekillenmesi için bir toplantı yaptı. Raporda, koğuşlardaki kalabalıklar, insan hak ihlalleri, engelli bireylerin zorlukları,  dayak iddiaları 13 maddelik sonuç bölümünde yer aldı.

Raporun sonuç bölümünde, “Çıplak arama”nın yer almaması dikkat çekti. Alt komisyon, partilerin rapora verecekleri muhalefet şerhleriyle şekillenecek. Bir üst komisyon olan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda görüşülecek. Raporun ‘sonuç’ bölümü şöyle:  

 

Fiziki şartlar adaletsizlik yaratıyor

 

- Antalya İlindeki ceza infaz kurumlarının fiziki şartları kıyaslandığında çarpıcı bir orantısızlık gözlemlenmiştir. Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun fiziki şartları bazı istisnalar dışında olumlu bulunurken, Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun şartları son derece olumsuz bulunmuştur. Bu farklılığın cezaların infazında adaletsizlik yarattığı düşünülmektedir.

- Antalya E Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki kalabalıklaşmanın tek başına insan hakkı ihlalini netice verici bir boyuta ulaştığı değerlendirilmektedir. Acilen önlem alınmalıdır.

 

Engelli bireyler düşünmeli

 

Ceza ve İnfaz Kurumlarının inşasında engelli bireyler de düşünülmelidir. Mevcut kurumlar açısından engelli mahpusların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve engelli ziyaretçilerin gözetildiği mimari değişiklikler hayata geçirilmelidir.

- Antalya E Tipi Cezaevi’nde spor faaliyeti için ayrılmış açık veya kapalı bir mekân bulunmamaktadır.  Bu eksiklik ıslah çalışmalarını olumsuz etkileyecek önemli bir sorundur.

- Antalya L Tipi kapalı Ceza İnfaz kurumu haricindeki diğer iki ceza infaz kurumunda mahpuslar fiziki şiddet gördüklerini belirtmiştir. Özellikle Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yoğun bir şekilde dile getirilen ‘dayak’ iddiaları komisyonumuzca inandırıcı bulunmuştur. Bu iddiaların adli ve idari açıdan kapsamlı bir şekilde soruşturulası  gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Hasta mahpuslara yeterli sağlık hizmeti sunulamıyor

 

-Antalya ilinde hasta mahpuslara yeterli sağlık hizmetinin sunulamadığı tespit edilmiştir. Aşırı kalabalıklaşma sağlık alanında yaşanan hak ihlallerinin temel sebebidir. 

-Hastaneye sevk sürecindeki ayları aşan gecikmelerde jandarma personeli yetersizliğinin payı bulunmaktadır. Antalya Valiliği’nin bu sorunu ivedilikle çözmesi beklenmektedir.

-Çocuk mahpusların yetişkin ceza infaz kurumlarının bir bölümünde barındırılması yerine,  çocuklar için inşa edilmiş ceza infaz kurumlarında barındırılması gerektiği düşünülmektedir.

- Cezaevi personelinin dini inanışları gereği olan ve Antalya  mevsim şartlarına  uygun  kıyafet giyme talebinin  karşılanması  gerektiği düşünülmektedir.