Yaşam

MEB’in idealindeki Atatürk

MEB 12. sınıf din kültürü dersi kitabında, Atatürk gençlere ‘zorunlu din dersi yanlısı’ olarak öğretilecek.

06 Ekim 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırladığı din kültürü dersi kitapları, bu yıl yine “tartışmalı” pek çok unsur içeriyor. 12. sınıf din kültürü kitabında, özellikle Atatürk’ün “dindar, zorunlu din dersi yanlısı” gibi gösterilmesi dikkat çekiyor.

Eğitim-İş İstanbul 1 No’lu Şube Özlük Hukuk Sekreteri, Din Kültürü Dersi Öğretmeni Mustafa Cemil Kılıç’ın hazırladığı “2008 - 2009 Eğitim - Öğretim Yılında Okutulacak Din Kültürü Ders Kitapları Raporu”nun ortaya koyduğu dikkat çekici tespitler özetle şöyle:

Bu yıl ilk kez okutulacak 12. sınıf din kültürü dersi kitabının 42. sayfasında yer alan “Dinlerde İbadetler” konusunda, İslamiyetteki temel ibadetler işlenirken sadece Sünni ibadete yer veriliyor.

‘Dindar Atatürk portresi’

12. sınıf kitabında “Atatürk ve Din Öğretimi” başlıklı bir başka üniteye de yer verilerek, Atatürk’ün “Kuran tefsiri ve tercümesi yaptırdığı, hadis kitaplarını tercüme ettirdiği, bu kitapları ücretsiz dağıttırdığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdurduğu” gibi bilgiler aktarılıyor. Ancak yine Atatürk’ün emriyle gerçekleştirilen Türkçe ezan, Türkçe namaz ve Türkçe Kuran gibi uygulamalardan söz edilmiyor. Konu kapsamında Atatürk’ün İslamiyet hakkındaki kimi sözlerine de yer verilirken, adeta “dindar Atatürk” portresi çizilmeye çalışılıyor.

Aynı konuya ait bir başka bölümde ise “Atatürk’ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem” başlığı altında, ulu önderin 1920’lerde dönemin koşulları gereği söylediği sözlere vurgu yapılırken adeta zorunlu din dersine yönelik itirazlara Atatürk üzerinden yanıt verilmeye çalışılıyor. Gençlere Atatürk “Bence bir defa her Müslüman İslami hükümleri bilmeye mecburdur. O halde okullarımızda zaten İslami hükümleri öğreteceğiz. / Hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur” sözleriyle tanıtılıyor.

ETİKETLER

eğitim