Gündem

MEB'in hazırladığı dershane taslağında neler var?

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dershanelerin kapatılması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı taslak çalışmayı dün Bakanlar Kurulu’na sundu

19 Kasım 2013 16:23

Gülen cemaati ve  AKP arasında tartışmaya neden olan dershanelerin kapatılmasına ilişkin yasa taslağı Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunuldu. Tasarıya göre dershane ve etüt merkezleri, 2 yıl içinde özel okul, açık lise veya akşam lisesine dönüşecek.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, dershane ve etüt merkezlerinin Haziran 2014’te kapatılmasını öngören taslaktaki düzenlemeler şöyle:

- Kapanan dershaneler özel okul, açık lise ya da akşam lisesine dönüştürülecek.

- Dönüşmek isteyen dershanelere 2- 3 yıl süre ve teşvik verilecek. Teşvik, öğrenci başına eğitim öğretim desteği, MEB tarafından hizmet alımı, işini kaybeden öğretmenlerin MEB’de istihdamı şeklinde olacak.

- Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 2. maddesinden “dershane” ve “etüt eğitim merkezleri” ifadeleri çıkarılacak. Kanundaki “çeşitli kurslar” tanımına “Ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde olmamak üzere” ifadesi eklenecek. Maddeye göre Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji gibi dersler için de kurs açılamayacak.

- Bu dersler için sadece halk eğitim merkezlerinde ve okullarda MEB öğretmenleri tarafından verilecek ücretsiz kurslara müsaade edecek. Bu derslere liseyi bitirip üniversiteye hazırlananlar da katılabilecek. Kurslarda sınavlarda çıkan tüm dersleri, alan öğretmenleri verecek. Öğretmenlere, MEB ek ders ödemesi yapacak.

 

Yürürlükte tarihi son

 

 

- Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni dershane ve etüt merkezi açılmasına izin verilmeyecek.

- Dershaneler, 30 Haziran 2014’e kadar özel okul, özel açık lise ya da özel akşam lisesine dönüşmek için MEB’e başvuracak. MEB, şartları uyanları “dönüşüm” kapsamına alacak. Kurumlar 2 yıl içinde mevzuatta öngörülen şartları karşılamaları şartıyla geçici izinle istedikleri okul türlerine dönüşecek.

- Dershaneden dönüşen açık lise de akşam lisesi de “özel okul” statüsünde olacak. Okul parasının belli bir kısmını veliler kalanının devlet karşılayacak. 

-2 senelik sürenin bitiminde, dönüşme talebinde bulunan kurumlar şartları karşılamamış olursa geçici izinleri iptal edilecek; eğitim ve öğretim desteği bakanlığa geri ödeyecek.

 

Öğretmenler MEB kadrosuna

 

- Kapatılan dershane ve öğrenci etüt merkezlerinde en az 5 yıl çalışan eğitim personeli, KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınavla bakanlıkta öğretmen olarak istihdam edilecek.

- Öğrencilere 2 yıl süreyle eğitim öğretim desteği verilebilecek.

İlgili Haberler