Yaşam

MEB'e gazete ilanıyla çağrı

Eğitim sendikaları, gazetelere ilan vererek MEB’i hukuka ve eğitim çalışanlarına karşı saygılı davranmaya davet etti.

11 Mart 2009 02:00

Öğretmenlerin sorunlarını gündeme taşımak için her yol ve yöntemi kullanan eğitim sendikaları, bu kez de gazetelere ilan vererek Milli Eğitim Bakanlığı'nı hukuka ve eğitim çalışanlarına karşı saygılı davranmaya davet etti.

Türk-Eğitim-Sen Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e sesini duyurmak için gazeteler ilan verme yoluna da gitti. Sendika, çalışanların içerisinde bulunduğu durumu sekiz maddede özetleyerek, bir ilanda topladı.

Sendika, verdiği ilanda şu konulara dikkat çekti:

“-MEB, Yönetici atamaları konusunda kendi çıkardığı yönetmeliğe ve yayınladığı genelgeye uygun davranılmasını sağlamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, eyaletlerden oluşan federatif bir devlet değildir. Dolayısıyla tüm valilikler genelge hükümleri doğrultusunda hareket etmeli; MEB bu konuda valilikleri uyarmalı, gerekli tedbirleri almalıdır.

-Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik'in kamuoyuna ilanı doğrultusunda verilen söz yerine getirilmeli; sözleşmeli öğretmenler koşulsuz olarak kadroya geçirilmelidir.

-Bugüne kadar ihmal edilen ve birçok haktan mahrum bırakılan hizmetli, memur ve teknisyen vb. eğitim çalışanlarına sahip çıkılmalıdır.

“Eğitim çalışanları kucaklanmalıdır”

-Ek ders saatlerinde yapılan son düzenlemede şef ve uzman kadrosunda görev yapanlar ihmal edilmiştir. MEB, uzman ve şeflerin ek ders hakkını vererek, kurumun hiyerarşik yapısına sahip çıkmalıdır.

-2009 Şubat döneminde 50 bin, 2009 yılı sonuna kadar da toplam 100 bin öğretmen ataması yapılarak, görev bekleyen 200 bin öğretmen adayına sahip çıkılmalıdır.
-Çalışan eşler, atama ve nakillerde Anayasa'ya aykırı şekilde birbirinden ayrılmamalı, kutsal aile bütünlüğü korunmalıdır.

-MEB Yöneticileri, yandaş kayırma anlayışından sıyrılmalı, bütün eğitim çalışanlarını kucaklamalıdır.

-MEB Yöneticileri, tasarruf ve uygulamalarında adaletli davranarak, eğitim çalışanlarını haklarını yargıda aramak zorunda bırakmamalıdır.”