Yaşam

MEB'den ''okul ve arsa tahsisi'' genelgesi ANKARA (A.A)

01 Şubat 2012 17:04

-MEB'den ''okul ve arsa tahsisi'' genelgesi ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Milli Eğitim Bakanlığınca okul ve arsa tahsisi konulu genelge yayımlandı. Bakan Ömer Dinçer imzalı genelgede, toplumun her ferdine yetenekleri ölçüsünde kaliteli eğitim imkanının sağlanması, üretken ve problem çözücü vasıflarla yetiştirilmesinin, eğitimin öncelikli hedeflerinden olduğu belirtildi. Hükümetin eğitimi öncelikli alan olarak değerlendirmesiyle toplumda oluşan farkındalık sonucunda, sürekli artan eğitim ihtiyacının karşılanması ve kaliteli eğitimin toplumun hizmetine sunulmasının gerektiği belirtilen genelgede, bunun eğitime daha çok kaynak ayrılmasının yanı sıra ayrılan sınırlı kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması ile sağlanabileceği de bildirildi. Genelgede şunlar kaydedildi: ''Eğitim hizmetlerinin toplumun her kesimine daha hızlı ve yaygın bir şekilde ulaştırılması amacıyla bakanlığımıza tahsisli eğitim kurumu bina ve eklentileri ile arsalarının il milli eğitim müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda, valilik makamından alınacak onay ile bakanlığımızın görev alanına giren başka bir eğitim hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan eğitim kurumuna tahsis edilebilir. Ancak başka kamu kurum ve kuruluşların, bakanlığımıza tahsisli eğitim kurumu bina ve eklentileri ile arsalarını talep etmesi durumunda valilikler değerlendirmelerini de belirterek, bakanlıktan görüş talep edeceklerdir. Bakanlığın uygun görüş bildirmesi durumunda bakanlığımıza tahsisli eğitim kurumu bina ve eklentileri ile arsalar diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilebilecektir.''