Yaşam

MEB'den 4 yeni proje

Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'ndan sağlanan kredi ve hibelerle okul öncesi eğitimle ilgili 4 yeni projeye daha başlıyor

22 Eylül 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'ndan sağlanan kredi ve hibelerle 4 yeni projeye daha başlıyor

Yaklaşık 55 milyon Euro hibe kullanılan projelerin 2009'da hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu projelerden ilki 'Okulöncesi Eğitimin Güçlendirilmesi'. Bu çalışma, etkili okulöncesi eğitimi ve çocuk bakımını sağlamayı amaçlıyor. 'Özel Eğitimin Kapasitesinin Güçlendirilmesi' ise engellilerin eğitime erişimini ve toplumla bütünleşmesini hedefliyor. Diğer projelerden biri olan 'Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi' ile 'Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması' da eğitim imkânlarının farklı kesimlere taşınmasını içeriyor. Bu çalışmada farklı yaş grubu ve eğitim seviyesindeki insanlara, özellikle kadınlara nitelikli eğitimin kazandırılması öngörülüyor. Bugüne kadar AB gibi uluslararası organizasyon fonlarıyla 1 milyar 243 milyon dolarlık 9 proje koordine edildi.