Eğitim

MEB bünyesindeki bin 299 üst düzey yöneticiden yalnızca 25'i kadın!

Sadece iki ilde kadın müdür bulunuyor

17 Eylül 2019 09:31

Üniversite mezunu kadınların yalnızca yüzde 62’sinin bir işe yerleşebildiği Türkiye’de, kamu kurumlarında yönetici olarak çalışan kadın sayısının azlığı da dikkati çekti. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan üst düzey bin 299 yöneticinin yalnızca 25’inin kadın olduğu bildirildi. Kadın yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı yüzde 1,92’de kaldı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, MEB personelinin cinsiyete göre dağılımı, iş yaşamındaki erkek ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlıkta il milli eğitim müdürü, il müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü olarak görev yapan toplam bin 299 yöneticinin bin 274’inin erkek olduğu belirtildi.

TIKLAYIN - MEB geri adım attı, 'toplumsal cinsiyet eşitliğini' hedefleri arasından çıkardı!

Sadece iki ilde kadın müdür var

Verilere göre, 81 il içinde sadece Muğla ve Sakarya’da kadın il milli eğitim müdürleri görev yapıyor. Milli eğitim müdürlüklerinde müdür yardımcısı olarak çalışan kadın sayısı ise 16’da kaldı. Türkiye’deki 299 milli eğitim müdür yardımcısının 283’ü erkekler arasından seçildi. Erkek yönetici ağırlığı, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde daha fazla gerçekleşti. Türkiye’nin 917 ilçesinde, “İlçe Milli Eğitim Müdürü” koltuğunda oturan kadın sayısının sadece yedi olduğu belirlendi.

Bakanlık merkez teşkilatındaki kadın yönetici azlığının eğitim alanında kadına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bakışı ortaya koyduğunu söyleyen Eğitim Sen Genel Başkan Feray Aytekin Aydoğan, “Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelemizin temel taleplerinden biri de tüm kurumlarda kadınların eşit temsiliyet hakkıdır” dedi. Bakanlığın kadını yok sayan birçok uygulaması olduğunu belirten Aydoğan, toplumsal cinsiyet eşitliği projelerinin hemen her alandan çıkarıldığını anımsattı.

Aydoğan, eğitim müfredatının cinsiyetçi bakış açısı ile yapılandırıldığını savunarak “Cinsiyet eşitliği mücadelemizi hem hukuki hem de fiili olarak sürdürmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

OECD ortaya koydu; okul müdürlerindeki tablo da farksız

OECD’nin geçen günlerde yaptığı bir çalışma okul müdürlerinde benzer bir tabloyu ortaya koymuştu. OECD, öğretmen ve okul müdürlerinin çalışma ortamlarını değerlendiren bir anket çalışması yapmıştı. Bu çalışmaya göre Türkiye’de kadın öğretmenlerin oranı artmasına rağmen kadın müdürlerin oranı azalarak yalnızca yüzde 7’de kalmıştı.