Ekonomi

MEB, 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A)

16 Temmuz 2010 14:06

-MEB, 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı çeşitli branşlarda, sınavla toplam 35 müfettiş yardımcısı alacak. MEB Teftiş Kurulu Başkanlığının duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi (ÖDYM) aracılığıyla, 17 Ekim 2010 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış bakanlık mensupları katılabilecek. -SINAVA KATILMA ŞARTLARI- Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adaylarda aranan şartlar şöyle: ''657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen, Devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak, Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Bakanlığa bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik (en az şube müdürlüğü, ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında müdür yardımcılığı) yapmış Bakanlık mensubu olmak, Sicili ile yapılacak inceleme ve araştırma sonunda tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına alınmasına engel hali bulunmamak, Giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak, Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde kırk yaşından gün almamış olmak, (1 Ocak 1971 ve daha sonraki tarihte doğmuş olmak.), Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunduğuna dair beyanda bulunmak.'' Sınava girecek adaylarda ayrıca biyoloji, coğrafya ve felsefe branşları için ortaöğretim kurumlarında ve kız teknik, ticaret (meslek dersleri) branşları için de mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında branşında çalışmış olma şartları aranacak. Atama yapılacak müfettiş yardımcılığı kadro sayısı toplam 35 olup, bunlar 5.derece kadro olarak belirlendi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesi gereğince, müktesebi 1.derece olan adaylar bu kadrolara atanamayacak. Bu nedenle, müktesep kadrosu 1. derece olan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. 3. Müktesep kadro dereceleri 2. 3 ve 4.derecede olan adaylar sınavı kazandıkları takdirde, belirtilen müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacaklar.

ETİKETLER

haber