Yaşam

Mahkûmlara bayramda açık görüş izni

Adalet Bakanlığınca gönderilen genelgeye göre tutuklu ve hükümlüler, Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş iznine çıkacak.

14 Eylül 2009 03:00

Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre tutuklu ve hükümlüler, Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş iznine çıkacak.

Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre, Adana E Tipi, Ankara 1 ve 2 Nolu L Tipi, Alanya L Tipi, Antalya E ve L Tipi, Aydın E Tipi, Bursa E Tipi, Çorum L Tipi, Denizli D Tipi, Diyarbakır E Tipi, Gaziantep E Tipi, Hatay E Tipi, İzmir Buca Kapalı, Maltepe 1, 2 ve 3 No'lu L Tipi, Mersin E Tipi, Muğla E Tipi, Metris 1 ve 2 No'lu T Tipi, Ümraniye E ve T Tipi, Silivri 3, 4, 5, 6, 7, ve 8 No'lu L Tipi kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Eylül günlerinde 7 gün boyunca açık görüşten yararlandırılacak.

Diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürü bulunan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara 21, 22, 23, 24 ve 25 Eylül'de 5 gün açık görüş yaptırılacak. Müdürü bulunmayan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara ise 21, 22 ve 23 Eylülde 3 gün açık görüş izni verilecek.

Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecek. Bu gruplar, aynı zamanda ve aynı görüş mahalinde birlikte bulundurulmayacak.
Kınama cezası dışında disiplin cezası alan ve cezaları kaldırılmayan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacak.

Akrabalık durumu belgelendirilecek

Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eş, çocuk, torun, büyük anne, büyük baba ve kardeşleriyle görüştürülecek.

Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamaları gerekecek.

Anne, baba, eş, çocuk, torun, büyük anne, büyük baba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutuklular, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle, önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydıyla görüşme yapacak.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar bu haktan yararlanamayacak.

Hükümlü ve tutuklu sayısının verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak. Her grubun görüş saatleri, ailelerine bildirilecek. Hazırlanan program ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmak suretiyle ziyaretçinin, ziyaret gününde ceza infaz kurumuna gelmesi sağlanarak izdiham önlenecek.

İkinci izin yok

Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak, bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, ikinci defa izin verilmeyecek.

Her grubun açık görüşü bittikten sonra, görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş ve odalarına götürülerek sayılacak. Kimlikleri, fotoğraflı belgelerle kontrol edildikten ve grup mevcudunun tam olduğunun anlaşılmasından sonra ziyaretçinin kurum dışına çıkmasına izin verilecek.

İzdiham, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet Başsavcılığı ve kurum yönetimi, zabıta ile iş birliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak, görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak.

Açık görüşler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümünde, bulunmadığı takdirde ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde yaptırılacak.

Görüş sadece 1 saat

Açık görüşler, görüş süresi yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek. Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş ile çakışması halinde açık görüş yaptırılacak.

Açık görüş nedeniyle ziyarete gelen hükümlü ve tutuklu yakınlarına, iş yurdu bütçesinin gider tablosunda belirtilen temsil ve tanıtma giderleri bölümünden harcama yapılarak, günün anlam ve önemine yaraşır ikramda bulunulacak.

Genelgede belirtilen ziyaret günleri ile açık ceza ve infaz kurumlarında bulunun hükümlülerin haftalık ziyaretleri çakıştığı takdirde haftalık ziyaret yaptırılacak.