Yaşam

Mahkumlara ayda 4 kez görüş sınırlamasına durdurma ANKARA (A.A)

18 Kasım 2011 13:49

-Mahkumlara ayda 4 kez görüş sınırlamasına durdurma ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Danıştay 10. Dairesi, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yakınlarının yapacağı ziyaret iznini ayda 4 kez olarak sınırlandıran yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurdu. Müebbet hapis cezasına mahkum olan ve cezası halen Diyarbakır D Tip Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz edilen davacı, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin (d) bendindeki, ''Hükümlü ve tutuklular, yakınlarıyla üçü kapalı biri açık görüş olmak üzere ayda 4 kez görüşme yapabilir'' hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Davayı görüşen Danıştay 10. Dairesi, düzenlemenin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Dairenin kararında, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un hükümlülerin ziyaretine ilişkin 83. maddesinde, hükümlülerin, belgelendirilmesi koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından haftada bir kez, yarım saatten az ve 1 saatten fazla olmamak üzere çalışma saatleri içinde ziyaret edilebileceğinin hükme bağlandığı belirtildi. Aynı maddenin son fıkrasında da görüşlerin koşul ve sürelerinin Adalet Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle kapalı ve açık olmak üzere iki biçimde yaptırılacağının öngörüldüğü anımsatılan kararda, bu yasaya dayanılarak çıkarılan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 126. maddesinde de benzer düzenlemeye yer verildiği kaydedildi. Davalı Adalet Bakanlığının karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek. 

ETİKETLER

haber