Gündem

Mahkemeden tazminat kararı: Erdoğan'ın sembol şarkısı "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" bestecisinden izinsiz kullanılmış

10 Mart 2023 12:39

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçim mitingleri ile özdeşleşen, “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısının bestecisinden izinsiz kullanıldığına karar verdi. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin, “söz yazarına telif ödenmiştir, besteciye ödenmesine gerek yoktur” kararını bozarak, AKP’nin besteci Selçuk Maner’e 10 yıllık telif ödemesi gerektiğine hükmetti.

Kısa Dalga’dan Ersan Atar’ın haberine göre,  Şarkının bestecisi Selçuk Maner, 2014'te, AKP’ye noter kanalıyla ihtar göndermiş ancak partiden bir yanıt alamamıştı. Maner, şarkısının 2014 seçimlerinde de kullanılması üzerine bu kez 12 yıl süreyle izinsiz kullanım nedeniyle 900 bin TL’lik maddi tazminat davası açmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi, Maner’e de telif ödenmesi gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi kararının gerekçesinde şarkının bestesiyle beraber kullanıldığı kaydedilerek, şöyle denildi:

“Mahkemece toplanan deliller ve yaptırılan bilirkişi incelemeleri ile; dava konusu müzik eserinin davalı yanın savunmalarının aksine yalnızca sözlerinin kullanılmadığı, kullanımların yüksek oranda şarkı şeklinde olduğu, dosya kapsamında yer alan haber görüntülerinde parti toplantılarına katılan kişilerin şarkıya eşlik ettiği, şarkı kullanımının parti ile özdeşleştiği, bu nedenlerle kullanımların kendiliğinden gelişen kullanımı aştığı, dolayısı ile kullanımların beste sahibi bakımından ihlale sebebiyet verdiği sabittir.”

Kararın gerekçesinde, şarkının bestecisinin de haklarının tecavüz edildiği de şu ifadelerle aktardı:

“Esere yönelik ihlallerin haksız fiil niteliğinde olduğu gözetildiğinde eserden kaynaklanan haklara yönelik tecavüzün tespiti, men'i, ref'i ve tazminat taleplerinin her bir eser sahibi tarafından ileri sürülebileceği dikkate alınmaksızın, mahkemece yanılgılı değerlendirme ile Dairemizin kesin ve bağlayıcı nitelikteki ilamı ile çelişkiye düşülerek davacının aktif husumetinin bulunmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır. Mahkemece, yapılan ihlal tespiti dikkate alınarak davacının (Besteci Selçuk Maner) talepleri konusunda esastan inceleme ile karar verilmesi gerektiğinden, davacı vekilinin istinaf isteminin kabulüyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.”

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin “kaldırma” kararı, yargılamayı yapan İstanbul 4. Fikri Sınai Haklar Mahkemesi’ne gönderildi.

Buna göre Fikri Sınai Haklar Mahkemesi, artık bu aşamadan sonra AKP’nin, Besteci Selçuk Maner’e ödemesi gereken tazminat miktarını hesaplayarak bir hüküm oluşturacak.

TIKLAYIN | Erdoğan'ın sembol şarkısı 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda'nın söz yazarı Aşkın Tuna, CHP'ye üye oldu