Gündem

Mahkemeden köpek saldırısı davasında emsal olacak karar: Sadece büyükşehir belediyesi sorumlu değil

04 Haziran 2024 11:56

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, koşu yaparken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişiye, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tazminat ödemesine ilişkin yerel mahkeme kararını kaldırarak, büyükşehirin yanı sıra Balçova Belediyesi ile İzmir Valiliği'nin de sorumluluğu olduğu yönünde karar verdi. Davacı avukata 15 bin lira tazminatı, Valilik, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi ödedi.

İzmir'de yaşayan avukat Selman Eke, 11 Mart 2022'de Balçova Kent Ormanı içerisinde koşu yaparken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak elinden ve bacağından yaralandı. Etrafta bulunan bir vatandaşın yardımıyla kurtulan Eke, hastanede tedavi oldu.

Eke olay sırasında telefonunun kırılması, mont ve pantolonunun yırtılması, elinden ve bacağından yaralanması nedeniyle idarenin hizmet kusuru bulunduğunu savunarak İzmir Büyükşehir Belediyesine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Dosyayı inceleyen İzmir 5. İdare Mahkemesi, davacıyı haklı bularak şu kararı verdi:

"Olayın meydana geldiği Balçova Kent Ormanı'nın davalı idarenin sorumluluğunda olduğu, idarenin kamu hizmetinin örgütlenmesinde, denetlenmesinde ve gerekli önlemlerin alınmasında yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmediği ve kişilerin kamusal alanda güven içinde yaşamasını sağlayan önlemleri yeterince almadığı, mevzuat hükümleri uyarınca beldedeki insan ve çevre sağlığı açısından tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusundaki görevlerini gereği gibi yapmadığı, davacının birden fazla başıboş köpeğin saldırması sonucunda korku ve panik yaşadığı, manevi zarara uğradığının kabulü gerekmektedir. Manevi tazminat isteminin kabulü ile 15 bin lira manevi tazminatın davacıya ödenmesine karar verildi."

Mahkeme, davacının maddi kayıplarını gösteren herhangi bir belge sunmaması nedeniyle maddi tazminat talebini reddetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin karara itiraz etmesi üzerine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, dosyayı inceledi.

Daire, mevzuat hükümlerini değerlendirerek, kararını şu yönde verdi:

"Sahipsiz hayvanların, başta köpekler olmak üzere korunması, bakım ve gözetimi, saldırgan olanlarının eğitilmesi ve sahiplendirilmesi, hayvan bakım evlerinin kurulması gibi birtakım görev ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğu anlaşılmaktadır. Davalı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yanında olayın özelliğine göre müteselsilen sorumluluğu bulunan İzmir Valiliği ve Balçova Belediye Başkanlığının da hasım konumuna eklenmesi gerekirken sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı husumetiyle karar verilmesinde yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

"Bende travma bıraktı"

Eke, AA muhabirine, olay günü köpeğe karşı koymaya çalıştığını ancak bir köpeğin çenesine müdahalenin çok zor olduğunu, orada yaşayan bir kişinin yardımı sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Acılarının 10 gün sonra azaldığını, izlerin de birkaç ay sonra geçtiğini ifade eden Eke, "Psikolojik olarak bıraktığı tahribat henüz geçmiş değil. Tedbirlerimi alıyorum mutlaka. Bende bir travma bıraktı. Saldırmaya devam edeceklerdi, arkadaşın müdahalesiyle kurtuldum. Hukuki işlem haricinde hiçbir şey idareyi harekete geçiremezdi, ben de şikayetçi oldum. Bir köpeğin saldırısı, bir idarenin kusurunu teşkil etmekte. Dolayısıyla vatandaşlar, yasal haklarını kullanabilirler. Bu aşamada, Valiliğin, Balçova Belediyesinin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının birlikte sorumlu olduğu tespit edildi." diye konuştu.

Eke, karar gereği 15 bin liralık manevi tazminatın Valilik ve belediyelerce ödendiğini sözlerine ekledi.