Gündem

Mahkeme: Uzel ihalesine fesat karıştırıldı

Bilirkişi raporuna göre 600 milyon TL düşük satıldı

13 Aralık 2017 16:41

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, bilirkişi raporuna göre 600 milyon TL düşük fiyatla icradan satılan Uzel Traktör Fabrikası’nın ihalesini feshetti. Mahkemenin gerekçeli kararında "İhaleye fesat karıştırıldı" denildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre,  Uzel ile ilgili ilk ihale 13 Kasım 2015 günü yapıldı. Alacaklı konumdaki Vera Varlık Yönetimi A Ş 320 milyon 100 bin TL teklif verdi, KİPTAŞ ise 320 milyon 100 bin TL teklif verdi. Bu tekliften sonra Vera Varlık satış talebinden vazgeçti; bunun üzerine ihale iptal edildi.

Uzel ile ilgili ikinci ihale ise 6 Mayıs 2016’da yapıldı. Bu ihalede ise, KİPTAŞ 221 milyon 400 bin TL’lik teklifte bulundu. Alacaklı Vera Varlık ise 225 milyon TL’lik teklifte bulundu. Bu teklifin üstüne başka teklif gelmeyince satış işlemi tamamlandı. Ancak, Uzel için oluşturulan iflas masası, satışın iptali için dava açtı. Dosyaya bakan İstanbul 15. İcra Hukuk Mahkemesi, davacı tarafın başvurusunu geri çevirdi.

600 milyon TL'lik fark var

Bu kez bu karara karşı, Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruldu. Davacı iflas idaresinin, istinaf başvurusunun temelinde, ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası yer aldı. Başvuruda, ihaleye hazırlık aşamasında da bir dizi usulsüzlüğün yapıldığı öne sürüldü. Başvuruda, bilirkişinin hazırladığı raporda, Uzel için 831 milyon 947 bin 522 TL değer biçildiği belirtilerek, ihalenin, bu tutarın 600 milyon TL altı bir değer üzerinden sonuçlandığı kaydedildi.

Amaçları fabrikayı sattırmak

Davalı konumdaki Vera Varlık adına yapılan savunmada ise özetle “Yapılan kıymet takdiri gerçeği yansıtmıyor. İflas memurları, görevlerinin dışına çıktı. Amaçları fabrikayı sattırmamak… İleri sürülen iddialar gerçeği yansıtmıyor. Satış ilanı usule uygun yapıldı” denildi.

Yargıtay'dan döndü

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, yapılan başvuruyu değerlendirdikten sonra kararını verdi. Daire, başvurunun reddine karar verdi. Bu ret kararı ile birlikte bu kez temyiz incelemesi için Yargıtay’a gidildi. Yargıtay, istinaf mahkemesinin verdiği ret kararını bozdu. Bozma kararı sonrası dosya yeniden Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire bu kez, ihalenin feshi yönünde karar verdi.

İyi niyet yok; ihaleye fesat karıştırıldı

Dairenin kararında fesih gerekçesinde özetle şöyle denildi: "İlk ihale 13 Kasım 2015’te, ikinci ihale 6 Mayıs 2016’da yapıldı. İki ihale arasındaki zaman dilimi birlikte değerlendirilmeli. KİPTAŞ ilk ihalede 320 milyon 150 bin TL bedelli pey sürdü. İkinci ihalede ise 221 milyon 450 bin TL pey sürdü. Aradaki fark, işlem serbestisi olarak değerlendirilemez.

Birinci pey süren KİPTAŞ’tan sonra alacaklı (Vera Varlık) vekilinin sürdüğü pey üzerinde ihale sona erdi. Sürülen pey sayısını iki adet oldu. Bu hali ile iyi niyetle bağdaşmayan bir durum ortaya çıkıyor. İhaleye fesat karıştırma olgusu gerçekleştiği sabit. Diğer yandan, aynı alıcının (Vera Varlık) ilk ihalede sürdüğü peyden daha az pey sürmesi iyi niyetle bağdaşmaz. B durum, ihaleye fesat karıştırıldığının kanıtı. İhaleye fesat karıştırıldığı hukuki olgusu gerçekleşmiş olması nedeniyle, ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.”