Yaşam

Mahkeme: Oturanın psikolojik olumsuzluğu baz istasyonunun kaldırılması için yeterli

Yerel mahkemenin kararını onaylayan Yargıtay, baca görünümlü baz istasyonunun kaldırılması kararını kesinleştirdi

28 Mayıs 2013 23:48

Yargıtay bir yerel mahkemenin 'Oturanın psikolojik olumsuzluğu baz istasyonunun kaldırılması için yeterli' gerekçesiyle verdiği baz istasyonu kararını onayladı.

Baca görünümlü baz istasyonunun kaldırılması kararı kesinleşti. Maltepe Başıbüyük mahallesinde ikamet eden Cemil Demirbaş evinin bitişiğinde bulunan binaya kurulan baz istasyonunun kaldırılması için dava açtı.

Yaklaşık 3 yıl önce başlayan yargı süreci sonunda, Kartal 4. Asliye Hukuk Mahkemesi baz istasyonunun kaldırılmasına hükmetti.

Şirket itiraz edip kararı Yargıtay'a taşıdı.. Cemil Demirbaş'ın şikayetini haklı bulan Yargıtay yerel mahkemenin kararını onadı ve karar kesinleşti.

 

3 yıldır uğraşıyorum

 

Ramazan Almaçayır'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, konuyla ilgili olarak konuşan Cemil Demirbaş, "3 yıldır uğraşıyorum. Normalde baz istasyonlarının insan güvenliği için 4.5 metre uzakta olması gerekiyor. Baz istasyonu kurulduktan sonra çocuklarımda uyku bozukluğu ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklar başgösterdi. Baz istasyonu yüzünden taşınmak zorunda kaldım. Anlaşılmaması için baz istasyonunu baca şeklinde yapmışlar" diye konuştu.

 

'Oturanların psikolojik olarak yaşamı olumsuz etkilmekte'

 

Kartal 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği gerekçeli kararda,"Dava konusu baz istasyonunun davacıya ait binaya yakın olduğu, davacının kızının ibraz ettiği sağlık raporları da nazara alındığında çevre binalarda ve davacının oturduğu binada, yaşayanlar için sağlık bakımından büyük endişeler taşıdığı bu yerlerde oturanların psikolojik olarak yaşamının olumsuz biçimde etkilemekte ve bununla psikolojik yapılarında tedirginlik ve ümitsizlik yaşatacağı bu haliylede yaşamdaki sağlık değerleri düşünüldüğünde ve bu yerde oturmanın olumsuz hale geleceğide gözönünde tutulduğunda davacının zarar gördüğü kabul edilmesi gerektiğinden toplanan deliller ve dosya kapsamına göre davanın kabulüne dava konusu baz istasyonunun kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir' denildi.

 

Yargıtay onadı, kararı kesin

 

Yargıtay'dan ise itirazla ilgili olarak "Yapılan yargılamaya toplanan delillere ve dosya içeriğine göre mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler, usul ve yasaya uygun bulunduğundan yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi" şeklinde karar çıktı.