Gündem

Mahkeme, basın açıklamasını katılan hemşireye verilen kınama cezasını iptal etti

24 Aralık 2021 16:42

İzmir 3. İdare Mahkemesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) çağrısıyla öğlen yemeği sırasında yapılan basın açıklamasına katılan hemşireye Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen kınama cezasını haksız bularak iptal etti.  Rektörlüğün istinaf başvurusu da reddedilerek karar kesinleşti.

Sözcü gazetesinden Latif Sansür’ün haberine göre, geçen yıl Haziran ayında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) çağrısıyla öğlen yemeği sırasında yapılan basın açıklamasına katılan hemşireye, rektörlükçe ‘mesai saatinde işbaşında olmadığı ve Covid-19 tedbirlerine uymadığı’ gerekçesiyle kınama cezası verildi. SES, Üniversite Disiplin Kurulu'na yaptığı itirazı ret edilen üyelerinin durumunu yargıya taşıdı.

Sendikal hak

Hemşireye verilen disiplin cezasının haksız olduğuna, eylemin sendika hakkı kapsamında kaldığına karar veren mahkeme,  daha önce Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlara atıfta bulunarak, “Davacının eyleminin sendika hakkı kapsamında kaldığı, bu sınırı aşmadığı, disiplin cezası verilmesine konu ‘kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak' hükmüne girmediği sonucuna varıldığından anılan hüküm kapsamında değerlendirilerek kınama cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık görülmemiştir” tespitini yaparak işlemin iptaline karar verdi.

İstinaf kararı onadı

DEÜ Rektörlüğü İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin aldığı kararı istinafa taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi istinaf başvurusunu kesin olarak reddederek iptal kararını kesinleştirdi.