Yaşam

Kullanılmayan evler, evsiz insan sayısından fazla

Siyasal iktisatçı ve aktivist David Harvey, B.Ü.’de verdiği konferansta, 'Yatırım amaçlı atıl bekletilen mekan sayısı, evsiz insan sayısından daha fazla' dedi

29 Mart 2014 13:45

Antropolog ve siyasal iktisatçı David Harvey, Boğaziçi Üniversitesi’nin konuğu oldu. ‘Kapitalist Kentleşmenin Çelişkileri’ başlıklı bir konuşma yapan Harvey, kentlerde yapılaşmanın sermaye birikimin devamlılığı açısından kilit bir role sahip olduğunu söyledi. Harvey, “Kapitalizmin krizlerini aşmak için inşaat yaparak geçici çözümler üretilmiştir. Kentsel mekân sermaye için yeniden ve yeniden üretilen bir meta halini almıştır” şeklinde konuştu.

Konuşmasında kapitalist kentlerde atıl hale gelen mekânların çokluğuna da dikkat çeken Harvey, “Kentlerde ev ya da yaşam alanlarının artık kullanım değeri değil değişim değeri var. O kadar ki kapitalist kentlerde artık kullanılmayan ev sayısı, evsiz insan sayısından daha fazla” diye konuştu.