Ekonomi

Kovid-19'un ekonomiye etkisi: İyimser senaryoda yüzde 3-5, kötümser senaryoda yüzde 14-16

25 Mart 2020 11:39

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, kapsamlı bir raporla Koronavirüs KOVID-19 pandemisinin dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirdi. Kearney, pandeminin Türkiye ekonomisine etkisiyle ilgili 3 senaryo çizdi: V tipi etki, U tipi etki ve L tipi etki.

KOVID-19’un ekonomiyi 2-3 ay etkileyeceği ‘V tipi etki’ senaryosunun gerçekleşmesi durumunda pandeminin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) üzerindeki etkisi yüzde 3-5 ile sınırlı kalacak. Bu senaryo, büyük ekonomiler ve Türkiye’nin ana ticaret ortaklarında pandeminin önümüzdeki birkaç ay içinde kontrol altına alınmasını öngörüyor.
V tipi etkinin gerçekleşmesi durumunda bütün dünyada gayrisafi yurtiçi hasılalar (GSYH), geçen yıla yakın seviyelerde gerçekleşecek. Seyahat ve turizm sektörleri sert darbe alacak ama ikinci yarıdan itibaren toparlanmaya başlayacak. Gecikmiş tüketim yılın ikinci yarısında patlayacak.

U tipi etki senaryosu
Salgının 4-5 ay sürmesini içeren ‘U tipi etki’ senaryosunda ise GSYH yüzde 6-8 oranında daralacak. Bu senaryo pandeminin bazı ülkelerde kontrol altına alınırken bazılarında sürmesini, ikinci çeyrekten itibaren ise daha güçlü bir küresel işbirliği yapılmasını öngörüyor. U tipi etki senaryosunda KOVID-19 pandemisinin küresel ekonomiye olumsuz etkisi Mart ortasından Temmuz ortasına kadar etkili olacak. Etki sert olmakla birlikte yönetilebilir seviyede kalacak.
Bu senaryoda ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılaları 2019’un biraz altında kalacak. Bazı sektörler ikinci yarıdan itibaren düzelmeye başlayacak. Seyahat ve turizm ise ancak yılın son çeyreğinde yavaş bir büyümeye geçecek.
U tipi etki senaryosunun gerçekleşmesi durumunda KOBİ’ler pandemiden çok olumsuz etkilenecek. Nakit akışı yönetimi bütün şirketler için en sıcak konulardan biri olacak.

L tipi etki senaryosu
En kötü senaryo olan ‘L tipi etki’nin gerçekleşmesi durumunda ise Kearney GSYH’nın yüzde 14-16 oranında daralmasını öngörüyor. L tipi etki senaryosunda virüsün kontrol altına alınmasında eşgüdüm sağlanamayacak. Virüsün olumsuz etkisi Mart ortasından en azından 2020’nin sonuna kadar sürecek. Şirketler pandemiden olumsuz etkilenecek ve geleceğe ilişkin bekleyişlere karamsarlık hakim olacak. L tipi etki 9 aydan fazla sürecek.
L tipi etki senaryosunun gerçekleşmesi durumunda gayrisafi yurtiçi hasılalar 2019’un ciddi oranda altında kalacak. Birçok sektör yılın ikinci yarısından itibaren düzelme mücadelesi vermeye başlayacak. Seyahat ve turizm sektörleri çöküşün eşiğine sürüklenecek. Bütün sektörlerdeki şirketler çok olumsuz etkilenecek, iflaslar gündeme gelecek. Tüketim temel ihtiyaç ürünlerinde odaklanacak.
Şirketlere KOVID-19 pandemisinin etkilerinden korunmak için kurum politikalarını gözden geçirmeleri ve uygun, uygulanabilir, esnek planlar oluşturmaları çağrısı yapan Kearney Türkiye Partneri Sean Wheeler, odaklanılması gereken 5 alanı şöyle sıraladı: İnsan kaynakları yönetimi, tedarik zinciri ve planlaması, faaliyetler, nakit-likidite ve paydaş yönetimi ile müşteri memnuniyeti.
Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur ise tedarik zincirinde yaşanabilecek aksamaları önlemek için şirketlerin tedariki çeşitlendirici adımlar atması ve güvenilir stok seviyesini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Onur Okutur, pandeminin yarattığı stresi azaltabilmek için bu konuya odaklı bir komite oluşturularak çalışanlara net hedefler gösterilmesi ve güvenilir bilgi sağlanmasının da kritik önemde olduğunu vurguladı.