Politika

Koordinasyon kurulu başkan ve üyeleri belirlendi

Hükümette, Devlet bakanları arasındaki görev dağılımının ardından, koordinasyon kurulu başkan ve üyeleri de belirledi.

11 Mayıs 2009 03:00

Hükümette, Devlet Bakanları arasındaki görev dağılımının ardından, koordinasyon kurulu başkan ve üyeleri de belirledi.

Yapılan düzelemeye göre Yüksel Planlama Kuruluna Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Başbakan yardımcısı Ali Babacan ile Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye, Bayındırlık, Ulaştırma, Enerji, Sanayi Bakanları da üye olacak. Diğer kurulların başkan ve üyeleri de şöyle belirlendi.

Deprem ve Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu: Başkan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, üyeler İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve Sağlık bakanları.

Özelleştirme Yüksek Kurulu: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üyeler Ali Babacan, Cevdet Yılmaz, Maliye, Ulaştırma Bakanları.

Savunma Sanayi Yüksek Kurulu: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üyeler Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kriz Koordinasyon Kurulu: Başkan Cemil Çiçek, üyeler, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık, Sağlık, Ulaştırma, Tarım, Çalışma, Sanayi, Enerji ve Çevre-Orman Bakanları.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Başkan Ali Babacan, üyeler Devlet Bakanları Zafer Çağlayan ve Cevdet Yılmaz ile Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu: Başkan Cevdet Yılmaz, üyeler,Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı

Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu: Başkan Cevdet Yılmaz, üyeler Bayındırlık Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı

Saydamlık ve Etkin Yönetim Kurulu: Başkan Ömer Dinçer, üyeler Adalet, Maliye, Sağlık ve Sanayi Bakanları

ETİKETLER

haber