Yaşam

Kokulu kırtasiyenin satışına yasak!

Çocuklara, kokulu kalem, defter, silgi gibi bağımlılığa yol açabilecek kırtasiye malzemelerini satanlar, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

08 Mayıs 2009 03:00

TBMM Genel Kurulunda, Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek yasalaştı.

Çocuklara, yapıştırıcı, kokulu kalem, defter, silgi gibi bağımlılığa yol açabilecek kırtasiye malzemelerini satanlar, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

TBMM Genel Kurulunda, Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek yasalaştı.Kanuna göre, yapıştırıcı, kokulu olarak üretilen kalem, defter, silgi gibi çocuklarda bağımlılık yaratabilecek uçucu organik bileşikleri içeren ürünler, hangi amaçla olursa olsun çocuklara satılamayacak, verilemeyecek. Çocuklar tarafından kullanılabilme ihtimalinin olması halinde, yetişkinlere de satılamayacak ve verilemeyecek.

Kanun kapsamına giren ürünlerin yarattığı sağlık riskleri konusunda çocukları ve gençleri bilinçlendirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gerekli eğitim ve öğretim programları konulacak.

Uçucu organik bileşikleri ihtiva eden ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde çocuklar çalıştırılamayacak; bu ürünler eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılamayacak.

Çocuklarda bağımlılık yaratabilecek uçucu organik bileşiklerin ihtiva ettiği ürünlerin dış ambalajları ile varsa iç ambalajlarında, ''sağlığa zararlı olduğu ve çocuklara verilemeyeceği'' şeklinde görünür ve okunaklı bir yazı bulunması zorunlu olacak. Resim ve şekillerin de eklenebileceği uyarı yazılarının kaplayacağı alan, toplam alanın yüzde 30'undan az olamayacak.Kanun kapsamına giren ürünlerin ''su bazlı'' olmaları veya bu ürünlere ''hoş olmayan'' koku katılması için teşvik edici tedbirler alınacak.

AK Parti ve CHP'nin ortaklaşa verdiği önergeler ile kanunla getirilen cezalarda artırıma gidildi.

Buna göre, yapıştırıcı, kokulu olarak üretilen kalem, defter, silgi gibi uçucu organik bileşikleri ihtiva eden ürünleri hangi amaçla olursa olsun çocuklara satan ve verenler ile kanun kapsamına giren ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde çocuk çalıştıranlar, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Çocuklarda bağımlılık yaratabilecek uçucu organik bileşikler ihtiva eden kırtasiye malzemelerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmasına izin verenlere, 500 TL idari para cezası verilecek ve bu kırtasiye malzemelerinin eğitim ve öğretim kurumunda kullanılması yasaklanacak.

Bu tür ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde sağlık tedbirlerini almayanlar, bin TL'den 5 bin TL'ye kadar idari para cezasına mahkum edilecek.Uçucu organik bileşik ihtiva eden ürünlerin ambalajlarına, ''sağlığa zararlı olduğu ve çocuklara verilemeyeceği'' şeklinde uyarıcı yazı koymayanlar ise malın piyasa değerinin iki katı idari para cezasına çarptırılacak. Bu cezanın miktarı 5 bin TL'den az olamayacak. Yükümlülüğe aykırı olarak ambalajlanan malların mülkiyeti de kamuya geçirilecek.TBMM Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar, teklifin yasalaşmasının ardından, birleşimi 12 Mayıs Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.

ETİKETLER

eğitim