Ekonomi

Koç Holding, inovasyon çalışmalarında cinsiyet eşitliği için 3 taahhüdünü açıkladı

"Kadınların aktif katılımı sağlanacak, yönettikleri girişimler geliştirilecek"

02 Temmuz 2021 15:52

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından kurulan ve önümüzdeki 5 yıl boyunca küresel toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun Paris Zirvesi, 30 Haziran’da başladı.

3 gün boyunca sürecek küresel zirve; tüm dünyadan devlet başkanlarını, uluslararası kuruluşları, sivil toplumu ve özel sektörü toplumsal cinsiyet eşitliği alanında somut ve sürdürülebilir taahhütlerde bulunmaları amacıyla bir araya getiriyor.

Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’da, Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu’nun liderleri arasında Koç Holding de yer alıyor.

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, BM Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun Paris Zirvesi’nde konuştu.

Oya Ünlü Kızıl, dünya genelinde forumun Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderleri arasında bulunan Koç Holding’in önümüzdeki beş yıllık yol haritasını ve 3 ana taahhüdünü şöyle açıkladı:

Koç Topluluğu genelinde Koç İnovasyon Programı çatısı altında yürütülen inovasyon çalışmalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı gerçekleştirilmesini benimseyecek ve bu alanda küresel olarak faydalanılacak bir rehber hazırlayacağız. Bu taahhüdü yerine getirmek için Koç İnovasyon Programı’ndaki liderlik, uygulama, değerlendirme, eğitim, teşvik ve iletişim alanlarındaki tüm inovasyon süreçlerinin kriterlerini ve standartlarını gözden geçireceğiz. Bu kapsamda kadın kurum içi girişimcilerin oranını, kadınlar tarafından yönetilen inovasyon fikirlerini, kadınların yönettiği girişimler ile iş birliklerini takip ederek gelişme kaydedilmesi hedefleyeceğiz. 

Koç Topluluğu Şirketlerinin, teknoloji ve inovasyon alanında kadınlar ve kız çocuklarına yönelik yürüttükleri projeleri ve geleceğe dönük planlarını Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun küresel ağına taşımalarını ve çözüme yönelik taahhüt vermelerini teşvik edeceğiz. Bu taahhüdü yerine getirmek için teknoloji ve inovasyonda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik fırsat ve zorlukları, endüstriyel ve sektörel bir yaklaşımla belirleyeceğiz. Fikir geliştirmeden tasarım ve uygulama aşamalarına kadar şirketlerin taahhütlerine ulaşmaları amacıyla dijital dönüşüm, inovasyon ve Ar-Ge birimlerinde kadınların aktif katılımını sağlayarak, rol modelleri öne çıkaracağız. 

Teknoloji ve inovasyondaki cinsiyet uçurumunu kapatmak amacıyla kadınlar tarafından yönetilen girişimlerle iş birlikleri kurulmasını destekleyeceğiz. Bu taahhüdü başarıyla tamamlamak için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Koç Holding ortaklığında hayata geçirilen, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birliğinde yürütülen bölgesel BOOST programı kapsamında kadınlar tarafından yönetilen girişimlerin desteklenmesini sağlayacağız. Program kapsamında ortaya çıkan en iyi uygulamaların ise bölgesel ve küresel inovasyon ekosistemlerine yayılmasını hedefleyeceğiz."