Çevre

Kırsal Kalkınmada Alternatif ve Yeni Yaklaşımlar Konferansı

'Gıda, tarım, toplumsal cinsiyet ve kalkınma' alanlarında yapılacak çalışmalara ve üretilecek politikalara katkı sunmayı amaçlayan konferansa Kadir Has Üniversitesi ev sahipliği yapacak

13 Kasım 2012 11:06

İstanbul  “gıda, tarım, toplumsal cinsiyet ve kalkınma”  konularının tartışılacağı önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Kalkınma Merkezi Derneği, Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Tohum İzi Derneği, 2011 yılında Türkçe / Kürtçe olarak Kalkınma Merkezi Derneği tarafından yayıma hazırlanan “Kırsal Kalkınmada Alternatif ve Yeni Yaklaşımlar” kitabından yola çıkarak 16-17 Kasım 2012 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesinde Uluslararası bir konferans gerçekleştirecek.

Konferans “gıda”, “köylülük ve tarım”, “kırsal kalkınma ve toplumsal cinsiyet” politikaları alanındaki çeşitli çalışma ve görüşleri dile getirme amacını taşıyor.

Ülkemizde bu alanda yapılacak çalışmalara ve üretilecek politikalara katkı sunmayı amaçlayan konferansta, ilk gün bu başlıklar altında yapılacak paneller ve ikinci gün bu başlıkların atölye çalışmaları yer almakta.

Köylü üretim tarzı, kırsal gruplar, kır ve kent ayrımı, gıda egemenliği, gıda ve tarımsal üretim-dağıtım-ve tüketim biçimlerimiz, kırsal kalkınmada kadın emeği, toplumsal cinsiyet ve kalkınma süreçlerine kadın emeğinin dâhil edilmesi sunumu yapılacak ve tartışılacak ana konu başlıklarını oluşturuyor. 

Gıda ve tarım sistemlerindeki çalışma ve sosyal koşulların geliştirilmesi ve kadın emeğinin değerini bulması çok önemli. Kadın işçiler, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım işçilerinin büyük bir bölümünü oluşturuyor ve en fazla şiddete maruz kaldıkları çalışma alanlarının başında tarım geliyor. Konferansta bu konular üzerine ilgi çekici sunumlar yer alıyor.

Konferansla ilgili ayrıntılı programa ve konuyla ilgili okuma metinlerine Heinrich Böll Stiftung Derneği’ne ait internet sayfasından (http://www.tr.boell.org/) erişmek mümkün.