Sosyal Güvenlik

Kimler işsizlik sigortası kapsamındadır?

25 Ağustos 2008 03:00

Cevap: İşsizlik sigortası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olanlar (bir hizmet akdine dayanarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar,) ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıları (sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülke vatandaşı olan yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar) ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsar.