Gündem

Kılıçdaroğlu: Yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğim

“Açıkça söylüyorum, ben sağcı solcu ayrımı yapmadan bütün insanlarımı seviyorum.''

05 Eylül 2014 15:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda söylüyorum, CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı ve başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18. Olağanüstü Kongre'de partililere ve delegelere seslendi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, Doğu'da ve Batı'da farklı konuştuğu yönündeki iddialarla ilgili olarak, daha önce Hakkâri'de söylediği, "CHP'nin iktidar olması halinde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı kabul edeceğim" sözlerini başkent Ankara'da yineledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

"Sen doğuda başka batıda başka konuşuyorsun’ dediler. Nereye gittiysem aynı şeyi söyledim. CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz. Sadece ve sadece CHP’li olduğu için kentsel dönüşüm kararnamesi 2.5 yıl bekledi. Yerel yönetim özerklik şartı olsa bunlar olmayacaktı. Özerkliği mi, demokrasiyi mi savunuyorsunuz. Yerel yönetici yani belediye başkanı Maliye Bakanı’nın kapısında saatlerce beklememelidir.

 

Kılıçdaroğlu, "CHP sağa kayıyor' diyorlar, ben sormak istiyorum: Hangi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Gezmiş'in mezarını ziyaret etti. Üç fidana sahip çıktım ben, onların mezarına gidip karanfil bıraktım ben. Bizim devrimciliğimiz kağıttan devrimcilik değil bizim devrimciliğimiz yürek ister, yürek" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, ''Kimliğe ve inanca sahip çıkmak, saygı göstermek sağa kaymak değildir. Her kimliğe, her inanca saygı duyacağız, bu bizim görevimizdir. Açıkça söylüyorum, ben sağcı solcu ayrımı yapmadan bütün insanlarımı seviyorum.'' dedi.

 

İşte Özerklik Şartı ve Türkiye'nin çekinceleri

 

Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’yla ilgili geçmişi 23 yıl öncesine dayanıyor. Türkiye şartı 21 Kasım 1988’de imzaladı. Şart, 1991 Mayıs ayında, DYP-SHP koalisyonu hükümeti döneminde TBMM’de onaylandı.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı okumak için tıklayın

Ancak Ankara, şartın 7 maddesi ve 10 paragrafına çekince koydu. İşte o çekinceler:

- Yerel makamları doğrudan ilgilendiren konulara ilişkin planlama ve karar alma süreçlerinde kendilerine olanaklar ölçüsünde zamanında ve uygun biçimde danışılacak. (Madde 4, pa rag raf 6)

- Kanunla düzenlenmiş daha genel hükümlere halel getirmemek koşuluyla, yerel makamlar kendi iç idari örgütlenmelerini bunları yerel ihtiyaçlara uyumlu kılmak ve etkin idare sağlamak amacıyla kendileri kararlaştırabilecek. (Madde 6, paragraf 1)

- Yerel olarak seçilmiş kişilerin görevleriyle bağdaşmayacak işlev ve faaliyetler kanunla veya temel hukuki ilkelere göre belirlenir. (Madde 7, paragraf 3)

- Yerel makamların idari yönetimi denetleyen makamın müdahalesinin korunması amaçlanan çıkarların önemiyle orantılı olarak sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde yapılmalı. (Madde 8, paragraf 3)

- Yerel makamlara sağlanan kaynakların dayandığı mali sistemler, görevin yürütülmesi için gereken harcamalarda ki gerçek artışların mümkün olduğunca izlenebilmesine olanak tanımaya yetecek ölçüde çeşitlilik ve esneklik taşımalı. (Madde 9, paragraf 4)

- Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda kendilerine uygun bir biçimde danışılacak. (Madde 9, paragraf 6)

- Yerel makamlara yapılan hibeler belli projelerin finansmanına tahsis edilme koşulu taşımayacak. Hibe yerel makamların yetki alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak takdir hakkı kullanmadaki temel özgürlüklerine halel getirmeyecek (Madde 9, paragraf 7)

- Her devlet yerel makamların ortak çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için birlikte üye olma ve uluslararası yerel makamlar birliklerine katılma hakkını tanıyacak. Yerel makamlar kanunla muhtemelen öngörülen şartlar dahilinde başka devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği yapabilirler. (Madde 10, pa ragraf 2 ve 3)

- Yerel yönetimler kendi yetkilerinin serbestçe kullanımı ile Anayasa veya ulusal mevzuat tarafından belirtilmiş olan özerk yönetim ilkelerine riayetin sağlanması amacıyla yargı yoluna başvurmak hakkına sahip olacak. (Madde 11)