Politika

KAZAZEDELERİN TEDAVİ GİDERLERİ SGK'DAN TBMM (A.A)

05 Ocak 2011 17:22

-KAZAZEDELERİN TEDAVİ GİDERLERİ SGK'DAN TBMM (A.A) - 05.01.2011 - Trafik kazasında yaralananların, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tedavi giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ''Torba tasarı'' olarak anılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının bugünkü görüşmelerine 53. maddeden başlandı. 53. maddede yapılan değişiklikle, araçların tescili ve hurdaya ayrılması işlemlerinin trafik tescil kuruluşlarının yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince de yapılmasına imkan tanınıyor.  Buna göre, araç sahipleri, tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde tescili için; araçların hurda durumuna gelmesi halinde ise 1 ay içinde tescilin silinmesi için ilgili trafik tescil kuruluşuna veya Emniyet Genel Müdürlüğünün belirleyeceği kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine başvurmak zorunda olacak. İlk tescili yapılan araçlar için düzenlenen geçici belgelerin geçerlilik süresi içinde, trafik belgesi alma zorunluluğu aranmayacak. Böylece, araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerinin elektronik ortamda yapılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, ilk tescili yapılacak araçlar için trafik belgesi yerine düzenlenecek ''tescile ilişkin geçici belgenin'' geçerlilik süresi içinde bu araçlara ceza uygulanamayacak. Yeni araçların tescilleri, belge düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, belgelerin basımı, ilgililerine elden veya posta aracılığıyla teslimi işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk tescili yapılacak araçların işlemlerini elektronik ortamda yapmak, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini yetkilendirebilecek. Tescil belgesinin bir ay içinde teslim edilememesi halinde, araç sahibine sorumluluk yüklenemeyecek. Tasarıyla, zorunlu mali sorumluluk sigortası pulunun, araçların ön camına yapıştırılması mecburiyeti kaldırılacak. Yabancı plakalı araçların Türkiye'de geçerli sigortaları yoksa, zorunlu mali sorumluluk sigortasını ülkeye girerken yaptıracak. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, 53. maddede yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi.  Daha önce yaptıkları bir düzenlemeyle, ikinci el araçların trafik tescil bürolarına ve vergi dairelerine gidilmeden sadece notere gidilerek satış ve devir işlemlerinin yapılması uygulamasını getirdiklerini anımsatan Berber, ''Sıfır araçların satışında da bürokrasiyi azaltıyoruz. Aracı alan kişi bayiden aracı belgesiz alıp çıkacak, bir ay sonra aracın ruhsatı ve diğer belgeleri posta yoluyla gönderilecek. İkinci el araçlarda yaptığımız uygulamayı sıfır araçlarda da gerçekleştiriyoruz'' dedi. Tasarının 54. maddesiyle de Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesi değiştiriliyor.  Buna göre, trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, bakanlık ile sözleşmesi olsun veya olmasın bütün hastanelerin acil vakaya bakmak zorunda olduğunu söyledi. Hiçbir hastanenin vatandaştan ek ödeme alamayacağını, alması durumunda sözleşmesinin iptal edileceğini ve ceza kesileceğini belirten Dinçer, ''Bir kaza olduğunda bir kişinin rahatsızlığı bir ameliyat veya tedavi ile geçmeyebilir, aylarca sürebilir. 2-3 ay sonra da ameliyat olabilir. Sigorta şirketleri asla bunu görmüyor. Biz mükellef olmadığımız halde ödemek zorunda kalıyoruz. SGK olarak, trafik kazası sonrasında tedavisi yapılan vatandaşlar için yaptığımız harcamanın ancak yüzde 22'sini sigorta şirketlerinden alabiliyoruz. Kamunun burada ciddi bir kaybı var'' diye konuştu.