Çevre

Kaş Marina'ya AVM ve otel yapımına yönelik imar değişikliği, belediye meclisinde beşinci kez reddedildi

08 Ağustos 2023 23:13

Antalya‘nın Kaş ilçesinde bulunan ve 2008 yılından beri işletilen Kaş Yat Limanı‘nın (Kaş Marina) genişletilmesine yönelik imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından reddedildi. Marinaya otel, ticari işletmeler, spa merkezi ve yeni yüzer iskeleler yapmak amacıyla şirketin talep ettiği imar değişikliği planı, daha önce dört kez reddedildi.

Yeşil Gazete'de yer alan habere göre; kapsamında otel, SPA merkezi ve ticari alanları bulunan, 487 yat bağlama kapasiteli, içerisinde butik otel ile ticari alanların bulunduğu ve Makyol-Setur ortaklığı olan Makmarin A.Ş. firması işletilen yat limanına ait karasal alanın yüzde beşi olan inşaat izni oranının yüzde sekize çıkarılmasına yönelik imar planı değişikliği yaklaşık üç ay önce Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarıyla ilçe meclisinden ve imar komisyonundan geçerek oy çokluğuyla onaylandı.

Bunun ardından limana “otel, ticari alanlar, spa ilavesi” ve ilave iki yüzer iskele yapılmasını hedefleyen imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine geldi. Meclis ise değişikliği geri çevirdi.

İmar planı değişikliği neleri içeriyor?

İmar planı değişikliğiyle, yüzde 5 olan inşaat izni oranının yüzde 8’e çıkarılması, 4.5 metre olan kat yüksekliğinin 6.5 metreye çıkarılması, Karasal alanların hesaplanmasında, 2.198.42 metrekare olan mendirek alanının da hesaba katılması, 3.472 metrekare olan kapalı alanının 5.049 metrekareye çıkarılması (1577 metrekare ilave inşaat), 487 tekne bağlama kapasitesine ilaveten denize iki adet 122 tekne kapasiteli yeni yüzer iskele yapma izni ve daha evvelki plan ile mevcut durum arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi talep ediliyordu.

Kaşlılar neden hayır diyordu? 

Kaş Çevre Derneği, denizi kirletecek, sit alanını tehdit edecek, trafik ve otopark sorununu artıracak, Kaş’ın kendine özgü; doğa ile bütünleşik yerel/butik turizm ve alışveriş geleneğini bozacak, Kaş’ın esnafını ekonominin dışına itme tehlikesi taşıyan, kamu yararı bulunmayan otel/AVM projesinin geri çekilmesini talep etmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ni plan değişikliğini iptal etmeye çağıran Kaşlılar, Change.org üzerinden bir de imza kampanyası başlatmıştı.

Dernek, firmanın sunduğu projeye göre bu plan değişikliği ile Marina’nın doğu tarafındaki yat bakım çekek alanının denize sıfır bandına yeni ticari amaçlı binalar (dükkanlar) yapılacağını, batı tarafındaki otel binaları yükseltilerek oda kapasitesi artırılacağını ve denize iki yüzer iskele daha konulacağını, bunun da aşağıdaki sorunlara yol açacağını söylüyordu:

Çevre kirliliği sorunu

2014 yılında BAKA-Kalkınma Bakanlığı-Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği için hazırlanan “Kaş deniz ve kıyı alanlarını koruma, geliştirme ve yönetim projesi” başlıklı raporda aşağıdaki saptamalara yer veriliyor:

“Kaş Marina bölgede mevcut kirletici kaynaklar arasında sayılarak, Marina’nın etkisi sebebiyle Bucak körfezinin riskli bölge olduğu tespiti yapılmıştır. Bucak körfezinde koliform kirliliği gözlenmiştir. Bu durum suda dışkı kaynaklı zararlı patojenlerin de var olabileceğini göstermektedir. Escherichia coli ölçümleri, Ocak-Şubat aylarında Bucak körfezinde dışkı kaynaklı kirliliğin bulunduğuna işaret etmektedir. Tehlikeli bir bakteri türü olan Pseudomonas aeruginosa, en fazla Marina girişindeki K8 noktası ile Liman önündeki K3 noktasında ölçülmüştür. Bucak körfezinde, diğer ölçüm noktalarından daha yüksek nitrat konsantrasyon değerleri gözlemlenmiştir. En yüksek değerler, Bucak Körfezi Marina sularında kasım ayında ölçülmüştür. Bu durum Bucak körfezinin açık deniz etkisine nispeten kapalı olması sebebiyle oraya çıkmaktadır.

Yatların mutfak ve lavabo suları (gri su) doğrudan denize aktığına işaret eden Dernek,  özellikle Covid salgını döneminde ve sonrasında yat bağlama yoğunluğu ve yatlarda sürekli veya uzun süreli yaşayan insan sayısı arttığına vurgu yapıyor: “Bu durum deniz kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Teklif edilen imar değişikliği kapsamında, bağlama kapasitesindeki %25 oranındaki artışın (122 tekne) Bucak Denizi’ndeki kirliliğini artıracağı şüphesizdir.”

Kaş Marina inşaat yoğunluğu artışı/yat çekek yerinin daraltılması

Denizin tam kıyısına yapılacak 6,5m. yüksekliğindeki yapılar, giriş bölgesindeki 6m. yüksekliğindeki duvarlar, kıyının ve genel olarak Kaş’ın siluetini bozacaktır. Deniz ile halk arasına bir duvar örülmüş olacak, kıyı halktan görsel ve kullanım anlamında koparılmış olacaktır. Yapılacak restoran ve kafeler sebebiyle insanlara kıyıda yürümek için alan bırakılmadığından dükkanların önüne denizin üstüne asma iskele şeklinde yürüyüş yolu yapılacaktır. Bu yapı artışı Marina’nın genel görünümünde ve kullanımında bir sıkışıklık/darlık yaratacaktır. Yat çekek yeri daraltılacaktır. Hali hazırda çekek yerinde sıkışıklık yaşanmakta iken, plan teklifindeki 122 yat kapasiteli 2 yüzer iskele ilavesiyle oluşacak yoğunluk, çekek yerinin kullanım sorununu iyice artıracaktır.

Böylesi bir yapılaşma yoğunluğuyla Kaş Marina’nın asli görevi olan yatlara hizmet vermekten ziyade, kentin kalbinde bir nevi AVM & Otel mekanına dönüştürülmesi planlanmaktadır. Bu durum Kaş’ı diğer turizm beldelerinden ayıran butik, yerelle ve doğayla bütünleşen turizm özelliğine, anlayışına ve geleneğine uygun değildir.

Trafik ve otopark sorunu

Kaş’ın en büyük sorunlarından biri gitgide yoğunlaşan araç trafiği ve park sorunudur. Marina otoparkları şu anda bile yetmemektedir. İki katı yatak kapasitesi arttırılan ve kafe, restoran alanları eklenen planda otopark planlaması yapılmadığı görülmektedir.

Proje ile plandaki tabiriyle “Kaş merkez dışında ikinci bir cazibe merkezi” yaratılmak istenmektedir. Bunun getireceği araç yoğunluğu ve park sorununa çözüm düşünülmemiştir. Marina’nın planla AVM’leştirilmesi Kaş’ın mevcut trafik ve otopark sorununu daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüşecektir.

Sit alanı sorunu

Planlama alanının bitişiğinde 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı bulunuyor.  Bu alanların imar planlarına konu edilmesi ve/veya herhangi bir inşaat faaliyeti yapılması kanunen mümkün değildir. Ancak firmanın sunumunda, sit alanının yaya giriş alanı olarak kullanılmak istendiği görülmektedir.

Kamu yararı yok

Kaşlılar tüm bu nedenlerle marinanın genişletilmesine yönelik imar planı değişikliğine karşı çıktıklarını kaydetti.

Projenin tamamen otel-AVM yapımı için bir rant projesi olduğuna dikkat çeken çevre aktivistleri, Kaş’ın siluetini; kıyıdan deniz manzarasını, denizden kıyı manzarasını bozacak, halkın deniz ile bağlantısını iyice koparacak, deniz kirliliğini artıracak ve arkeolojik sit alanına zarar verecek girişimle ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ni planı reddetmeye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ise bu iptal etmeye davet etti; mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.