Gündem

Karar yazarı Karaalioğlu: Din adına şahıs ve grup görüşlerinin dayatılması işe yaramıyor, insanları dinden soğutan bir iklim var

KONDA'nın araştırmasına göre 2011’de dini inancı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 2 iken, 2021’e gelindiğinde bu oran yüzde 6’ye yükseldi

17 Ocak 2022 10:51

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, KONDA'nın "Türkiye 100 Kişi Olsaydı" başlıklı raporundan hareketle, "Dini inancım yok" diyenlerdeki artışı yorumladı.

Karaalioğlu, söz konusu artışın nedenlerine ilişkin olarak görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Başta siyasetin din diliyle ilişkisi olmak üzere, dini kurum ve grupların zincirleme yanlışları; hem toplumun sorunlarına bigane kalmaları hem de zamanın ruhundan uzaklaşmaları gibi bilinen sebepler vardır. Dinin ruhundan uzaklaşan, abartılı bir şekilcilik herkesi rahatsız ediyor. Görünürlüğün yaygınlaşması, kurumların artması ve büyümesi, dine ve dindarlığa ilgiyi artırmıyor. Dinin ve dini kavramların her fırsatta ve bilhassa gerekli/ gereksiz kullanılması tersine etki doğuruyor.

Herkesin bir şekilde dini bilgiye ulaşabildiği, kendi aklı ve imanıyla dini kavrayabildiği dünyada, din adına şahıs ve grup görüşlerinin dayatılması işe yaramıyor. İnsanın aklını ve idrakini küçümseyen yaklaşım, toplumla din arasındaki mesafeyi artırıyor. İnsanları görünür ve ölçülür şekilde dinden soğutan bir iklim var ve dindarlık adına söz ve hüküm irade eden herkes bu tablodan sorumludur."

Yazının tamamı için tıklayın.

KONDA Araştırma'nın "Türkiye 100 Kişi Olsaydı” raporu için tıklayın.